barn och humor
 
 

Innehållsförteckning:

Gunnar Berefelt: Glimten i ögat

Crister Skoglund: Ur humorns idéhistoria

Göran Westergren: Humor som personlighetsdrag

Frode Søbstad: Barns humorskapning

Göran B Nilsson: Den mångtydiga humorn

Lotta Linge: Humorn som bemästringsstrategi

Ingegerd Rydin: Barns reaktioner på Televisionens skrattkultur

Magnus Kihlbom: Det barnsliga skämtlynnets framväxt. Varför skrattar inte hemulen?

Bengt Erik Ginsburg: Ur en barnlekares låda

Holger Larsen: Man tjackar väl inte en platta för att få garva?

Barbro Schaffer: Den upp- och nedvända världen. En studie i ett bilderboksmotiv

Pelle Palm: Har djur humor?

 

BOKEN ÄR SLUTSÅLD