ABSe

 

Innehållsförteckning:

 

SYNAS, om bildperception

Retningsmönster

Bearbetning av signaler

Strukturering av ”intryck”, figur-grund

Tolkning

Att uppfatta en artificiell ytkonfiguration

Form

Perceptuella egenskaper

Struktur

 

BETYDA, om bildtolkning

Avbidning (ikonicitet)

Symbol

Ideomorf och isomorf symbolik

Konkretisera en abstraktion

Känslokvaliteter

Energimobilisering (arousal)

Uttrycka känsla och väcka känsla

 

FÖRMEDLA, om bildinformation

Överföring av budskap

Repertoaren

Sematisk information och estetik

Information

Redunans

Originellt-banalt

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.