Centrum för barnkulturforskning tillhör Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och vi  arbetar kontinuerligt med att främja lika rättigheter och möjligheter för presumtiva studenter, studenter och medarbetare.

Mer information om institutionens arbete med detta samt länkar till styrdokument finns här.