Dessa mål eftersträvas genom att CBK
- bedriver grundläggande utbildning i ämnesområdet barnkultur
- stöder och initierar tvärvetenskaplig barnkulturforskning genom kurser, seminarier och symposier
- främjar kunskapsutbyte och tvärvetenskapliga kontakter för barnkulturforskare på SU samt genom nationellt och internationellt nätverksarbete
- främjar kunskapsutvecklingen inom området genom dokumentation, informationsförmedling, samverkan och kontakter med det omgivande samhället samt andra åtgärder.

CBK följer dessa mål genom att:
- erbjuda utbildning från grundnivå till avancerad nivå
- anordna tvärvetenskapliga forskardagar, symposier, publicera ny forskning genom skriftserien, vara delaktig i nationella och internationella nätverk som rör barnforskning
- anställda forskare är aktiva inom sina egna forskningsområden
- inventera och rapportera barnforskning vid SU, vara aktivt i nätverk som och Barnkultur i Norden (BIN), administrera de tvärvetenskapliga kurserna Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område samt Barnets bästa i barnkulturen
- ha en tät kontakt med det omgivande samhället genom informationsförmedling, årliga tre-dagars-symposier öppna för (med fri entré) och deltagande vid seminarier, konferenser etc.

Kvalitetsutveckling

Kvalitetsutveckling och kvalitetshöjande åtgärder diskuteras och formuleras i samband med verksamhetsberättelsen efter varje läsår sedan 1999.

2013 genomförde universitetskanslerämbetet än en gång en kvalitetsutvärdering av Centrum för barnkulturforsknings utbildningar i barnkultur. I kvalitetsutvärderingen gavs betyget mycket hög kvalitet för utbildningen på kandidatnivå och hög kvalitet för utbildningen på magisternivå. Läs pressmeddelandet här.

Utvärderingen från 2009 finns Högskoleverkets rapport 2009 s. 65-68 (478 Kb) (pdf) och från 2007 här (pdf).