Ylva Lorentzon
 
 

 

 

Filosofie magister i Barnkultur, Doktorand i barn-och ungdomsvetenskap med inriktning Barnkultur, lärare.

Telefon: 08-16 36 87
E-mail: ylva.lorentzon@barnkultur.su.se

 

 

 

 

Nyckelord

Barnkultur, delaktighet, diskurs, diskursanalys, barnperspektiv, barnets rättigheter

Avhandling

Arbetstitel: "Barns delaktighet i professionella kultursammanhang. Från formulering till realisering och reception”.
Avhandlingsarbetet syftar till att undersöka och problematisera hur barns delaktighet i professionella kultursammanhang kan förstås, iscensättas och upplevas.

Publikationer

Lorentzon, Y (2012). Barnets rättigheter, den vuxnes skyldigheter. Barnkultur, barns kultur och rätten till det egna perspektivet. I: Klerfelt, Anna, Qvarsell, Birgitta, (red.). Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. Malmö: Gleerups, s. 27-42.