Om mig

Vikarierande lektor

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, Centrum för barnkulturforskning

Ylva undervisar framförallt i Barnkultur på både grund och avancerad nivå, men också i Masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap och i förskollärarprogrammet.

Telefon: 08-120 762 25
E-mail: ylva.lorentzon@buv.su.se

Forskning

Nyckelord

Barnkultur, kulturpolitik, kultur, etnografi, scenkonst, praktik, praktikarkitektur, status, legitimering, barndom, barnets rättigheter.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen rör barnkultur och kulturpolitik på olika sätt. Mitt avhandlingsprojekt handlade om barnkulturproduktion och barnkultur som konstnärligt område. I relation till kultur i allmänhet åtnjuter barnkultur som regel lägre status och påverkas starkt av vuxnas tolkningsföreträde och vuxna idéer om barn och barndom. På det viset kan barnkultur uppfattas som ett politiskt laddat konstnärligt område som påverkas av maktasymmetrier. Ambitionen i avhandlingen är att undersöka hur den här laddningen görs och är aktiv i sociala processer då kultur för barn produceras och baseras på ett längre etnografiskt fältarbete.

Intresset för hur kulturpolitik görs i olika sammanhang i relation till barn och unga som målgrupp är fortfarande i fokus för min forskning.

Avhandling

Lorentzon, Y (2018) Öppna världar, slutna rum: Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik.

Publikationer

Lorentzon, Y (2012). Barnets rättigheter, den vuxnes skyldigheter. Barnkultur, barns kultur och rätten till det egna perspektivet. I: Klerfelt, Anna, Qvarsell, Birgitta, (red.). Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. Malmö: Gleerups, s. 27-42.