Om mig

Doktorand, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, Centrum för barnkulturforskning

Ylva undervisar i Barnkultur på både grund och avancerad nivå.

Telefon: 08-120 762 25
E-mail: ylva.lorentzon@buv.su.se

Forskning

Nyckelord

Barnkultur, kultur, etnografi, scenkonst, praktik, praktikarkitektur, kulturpolitik, status, legitimering, barndom, barnets rättigheter.

Avhandlingsprojekt

Avhandlingsprojektet handlar om barnkulturproduktion och barnkultur som konstnärligt område. I relation till kultur i allmänhet åtnjuter barnkultur som regel lägre status och påverkas starkt av vuxnas tolkningsföreträde och vuxna idéer om barn och barndom. På det viset kan barnkultur uppfattas som ett politiskt laddat konstnärligt område som påverkas av maktasymmetrier. Ambitionen i avhandlingen är att undersöka hur den här laddningen görs och är aktiv i sociala processer då kultur för barn produceras. Avhandlingen fokuseras på scenkonstproduktion och bygger på ett årslångt fältarbete på en institutionsteater.

Arbetstitel/Forskningsprojekt: Öppna världar, slutna rum. Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik.

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, inriktning Barnkultur

Handledare: Karin Helander, Ann-Christin Cederborg

Publikationer

Lorentzon, Y (2012). Barnets rättigheter, den vuxnes skyldigheter. Barnkultur, barns kultur och rätten till det egna perspektivet. I: Klerfelt, Anna, Qvarsell, Birgitta, (red.). Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. Malmö: Gleerups, s. 27-42.