Professor i teatervetenskap, vice rektor Stockholms universitet, lärare vid Centrum för barnkulturforskning. Karin Helander var föreståndare för CBK till och med 2014.

E-mail: karin.helander@teater.su.se

 

 

 

 

 

 

Forskning/Nyckelord

Scenkonst för barn och unga, barnkultur, historiografi, receptionsstudier, barndramatik, föreställningsanalys, skådespelarkonst, regikonst, opera

Undervisning

Barnkultur I
Barnkultur II
Barnkultur i samtid
Barnkultur Kandidatkurs
Magisterprogram i barnkultur
Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område
Barnets bästa i barnkulturen

Publikationer

Monografier

En teater för alla sinnen. 30 år med Orionteatern, Stockholmia 2015

Kroppen som det skönaste musikaliska instrumentet. Om röstpedagogen Cecilia Berefelts arbete inom svensk teater och teaterutbildning, Stockholm 2012

Helander, Karin & Zern, Leif, ”Det skall åska och blixtra kring vår teater”, Bonniers, Stockholm, 2010

Den skrattretande teatern. Ett år med Gösta Ekman och hans vänner, Carlssons förlag, Stockholm 2009

Ämne: Scenisk gestaltning, Dokumentation av Teaterhögskolans i Stockholm professorer

Stina Ekblad och Krister Henriksson, Carlssons bokförlag, Stockholm 2009

Barndramatik och barndomsdiskurser, Studentlitteratur, Lund 2003

Teaterns korsväg - Bengt Ekerot och 1950-talet, Carlssons bokförlag, Stockholm 2003

Från sagospel till barntragedi. Pedagogik, förströelse och konst i 1900-talets svenska barnteater. Carlsson bokförlag, Stockholm 1998

Opera som teater. Modern regi på Stockholmsoperan 1919 - 1923 (diss). Stockholm 1993

Antologier (urval)

”Vision, kunnande och samspel – barnteater och kvalitet i historiskt perspektiv”, Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen? Centrum för barnkulturforskning nr 47, Stockholm 2014

”Barnsyn och barndomsgestaltning – nedslag i den tidiga barndramatiken”, 2012, www.dramawebben.se

” ’Den var rolig och så lärde man sig nånting, men jag kommer inte på vilket det var.’ Om barnteater och receptionsforskning.” LOCUS nr 3-4/11, red. Karin Helander, Stockholm 2011

”Att vara och inte vara rollen – skådespelaren paradox”, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Årsbok 2011, Stockholm 2011

"Sagospelstraditionen och Anna Maria Roos Arabia land". I litteraturens underland. Festskrift till Boel Westin, Stockholm 2011

”Att öppna nya världar – om teatersamtal och barnpublik”, På jakt efter den dialogiska estetiken. Joakim Stenshäll, red. Karin Helander, Stockholm 2010

”Barnets familjer på teaterscenen”, Suzanne Osten och Karin Helander i samtal, Barnets

familjer ur barnkulturella perspektiv, Centrum för barnkulturforskning nr 43, 2010

“Barnteater i tiden”, Från Prosperos ö till Illyrien. Göteborgs Stadsteater 75 år (1934-2009), Göteborg 2009

”Opening new worlds – a guide to visiting theatres with school children”, Theatre for development. Experiences from an international theatre project in Asia Children´s Voice, Stockholm 2009

”Skratt och lek, saga och fantasi”, Vänbok till Sonja Svensson, Svenska barnboksinstitutet 2008 

”Att tillhöra barnpubliken – förskolebarn och teater”, Barns tilhørighet, Red. Karin Helander og Sturla Sagberg, Trondheim: Dronning Mauds minne, Høg̜skole for førskolelærerutdanning, 2007

” Lekens dramatik”, Barns lek – mak och möjlighet, red. Anne Banér, Centrum för barnkulturforskning nr 39, Stockholm 2007

”När takkronan skakade …From one point… to any other point…”, Hänryckning och ohygglighet. Koreografi & samtid. En antologi om Margaretha Åsbergs koreografiska verk.  red. Lena Hammergren & Madeleine Hjort, Stockholm 2006

”Bizets Carmen i Stockholm. Om normbrott, realism och regi”, Operavärldar. Från

Monteverdi till Gershwin. red. Torsten Pettersson, Stockholm 2006

”Barn skapar mening”, Tänka framåt, men göra nu. Så stärker vi barnkulturen. SOU 2006:45

"´Det var roligt när mamman grät' - barns tankar om teater", Barns smak - om barn och estetik, red. Anne Banér, Centrum för barnkulturforskning nr 36, Stockholm 2004

”En dramatiker går igen – spöken på Dramaten” ur Teater i Sverige, red. Hammergren, Helander, Rosenberg, Sauter, Stockholm 2004

”Barnets transformationer – barndomar i barnteatern”, Teater i Sverige, red. Hammergren, Helander, Rosenberg, Sauter, Stockholm 2004

 ”Realism och modernism – regivision och skådespelarkonst”, Teater i Sverige, red. Hammergren, Helander, Rosenberg, Sauter, Stockholm 2004

”Nationell exotism – från när och fjärran”, Teater i Sverige, red. Lena Hammergren, Karin Helander, Tiina Rosenberg, Willmar Sauter, Stockholm 2004

”Zusammenspiel von Form und Inhalt. Schwedisches Kindertheater aus historischer

Perspektive”, Kinder- und Jugendtheater in Schweden, Hrsg. Wolfgang Schneider, Tübingen 2003.

"Hundra år av småbarnskonst", För de allra små, red. Margareta Sörenson, Stockholm 2001

"Swedish theatre", Theatre year-book 2001. Theatre Abroad, ITI Japan Centre, Tokyo 2001

"Introduction", 5 x swedish plays for children and youth, Svenska ITI, Stockholm 2001

"Barnteater - pedagogik, förströelse, konst", Barn-teater-drama, red. Karin Helander, Centrum för barnkulturforskning, nr 32, Stockholm 2000

"Svensk barnteater i historiskt perspektiv", "Barnteater i skilda verkligheter", Svensk barn- och ungdomsteater, Statens Kulturråd/Assitej, red. Judit Benedek, 2000

"Barnteater som konst", ...är bara ryck på trådar. Marionetteatern 40 år, red. Margareta Sörenson, Stockholm, 1998

"Sagospel, pojkäventyr och frihetens vindar", Svenska Teaterhändelser 1946 – 1996, red. Hammergren & Helander & Sauter, Stockholm 1996

Redaktörskap

Böcker – Antologier

Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen? Centrum för barnkulturforskning nr 47, Stockholm 2014

” ’Nu vill jag prata!’ Barns röster i barnkulturen”, Centrum för barnkulturforskning nr 46, Stockholm 2013

”’Huvud, axlar, knä och tå’ Om barn, kultur och kropp”, Centrum för barnkulturforskning nr 45, Stockholm 2012

LOCUS 3-4/11: Barnkultur, Stockholm 2011

På jakt efter den dialogiska estetiken. Joakim Stenshäll, red. Karin Helander, Stockholm 2010

Utsikter och insikter. Barns kulturella liv, Centrum för barnkulturforskning nr 41, Stockholm 2008

Barns tilhørighet, Red. Karin Helander   og Sturla Sagberg, Trondheim: Dronning Mauds minne, Høg̜skole for førskolelærerutdanning, 2007

Barnkultur i skilda världar, Centrum för barnkulturforskning nr 38, Stockholm 2006

Teater i Sverige, red. Lena Hammergren, Karin Helander, Tiina Rosenberg, Willmar Sauter, Stockholm 2004

Barn-teater-drama, Centrum för barnkulturforskning nr 32, Stockholm 2000

Svenska Teaterhändelser 1946 – 1996, red. Lena Hammergren, Karin Helander, Willmar Sauter. Stockholm 1996

Tidskrifter (red.) och tidskriftsartiklar (urval)

“Sweden: From Maria Stuart to Ulrike Meinhof“, Western European Stages, ed. Marvin Carlson, vol 13 nr 1, City University of New York 2001

”Opera in Stockholm”, Western European Stages, ed. Marvin Carlson, vol 13 nr 1, City University of New York 2001

“Ingmar Bergman – Filmic Theatre Man and Actor´s Director (tillsammans med Harry G. Carlson), Western European Stages, ed. Marvin Carlson, vol 13 nr 1, City University of New York 2001

"Artistic Theatre for an Young Audience", Western European Stages, ed. Marvin Carlson/ Harry G Carlson, Karin Helander, City University of New York, vol 12 nr 1, 2000

Western European Stages, ed. Marvin Carlson/ Harry G Carlson, Karin Helander, City University of New York, vol 12 nr 1, 2000

Recensionsredaktör Nordic Theatre Studies 1999-2001

"Through the Darkness out into the Light. Artistic Creation of Sorrow and Distress through Playful Imagination in Theatre for Children in Sweden, Nordic Theatre Studies nr 8 1996