Bulletin
Den allra första skriften i det som kommit att bli en serie om hittills 45 delar.
 

Föreståndare från CBKs start var Gunnar Berefelt, professor i konstvetenskap, som 1998 efterträddes av Karin Helander, professor i teatervetenskap. Under år 2015 var Eva Söderberg, fil.dr. i litteraturvetenskap, tillförordnad föreståndare och under första halvan av 2016 var Ylva Ågren tillförordnad föreståndare och sedan juli 2016 är Magnus Öhrn föreståndare.

CBK är unikt i Sverige i denna genomgående och kontinuerliga strävan att knyta samman utbildning i barnkultur med tvärvetenskaplig forskning och nätverksarbete på i första hand nationell men också internationell (framför allt nordisk) nivå. Detta sker genom kurser, genom skapande och upprätthållande av nätverk för barnkulturforskare inom SU och mellan forskare från andra institutioner och högskolor i Sverige och Norden samt genom symposier, konferenser och CBKs skriftserie.