Björn Sjöblom Foto: Anna Gerdén

Att spela och titta på spel på Youtube är en sådan sentida utveckling, där barn positioneras som allt ifrån aktiva producenter till passiva åskådare, och formerna för barns deltagande i denna digitala kultur kommer särskilt att uppmärksammas. Föreläser gör Björn Sjöblom, forskare och lärare vid barn- och ungdomsvetenskapliga instititutionen vid Stockholms universitet.

Vi öppnar för mingel och enkelt fika kl 16.30 och kl 17 börjar föreläsningen.

 

 

 

 

 

Om mötesplats barnkultur

Välkommen till Mötesplats barnkultur – en informell mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller bara är intresserad! Länsmusiken, Danskonsulenterna i Stockholms stad och län samt Centrum för Barnkulturforskning står bakom denna satsning som pågått med regelbundna träffar sedan våren 2012.

Träffarna är gratis men föranmäl dig gärna till: susanne.rundberg@lansmusiken.nu

Läs mer här.