Film-, dans-, text- och bildmomenten har inspirerats och utformats utifrån de frågor och teman som eleverna har arbetat med. Genom att integrera estetiska och praktiska uttryck med religionsämnet har eleverna utmanats att studera, skapa och uttrycka sina tankar om vår existens på jorden. Projektet har genomförts med stöd av Skapande Skola/Kulturrådet.

Läs mer om Mötesplats barnkultur här