Under 2017 års barnkultursymposium diskuterades barnkulturens gränser och gränser i barnkulturen. Vi ställde oss frågor som: finns det några konstnärliga gränser inom barnkulturen vad gäller form och innehåll – och var anser vuxenvärlden att gränsen går för vad som är lämpligt för barn att ta del av? Vad innebär de rent åldersmässiga skiljelinjerna mellan barn, ungdom och vuxen för barnkulturen? Hur yttrar sig och gestaltas de geografiskt och nationellt betingade gränserna i barnkulturen, såsom i förhållandena mellan stad och landsbygd och mellan Sverige och resten av världen?

Nedan finns programmet för symposiet som också resulterade i skriften Barnkulturens gränsland (red. Moa Wester och Magnus Öhrn) vilken finns att beställa här.

Program

Onsdagen den 15 mars

10.00 – 10.15 Inledning

Magnus Öhrn, föreståndare Centrum för barnkulturforskning

10.15 – 10.35 Kultur- och demokratiministern har ordet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

10.45 – 11.25 Barnkulturbegreppens betydelser

Johan Fornäs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola

11.30 – 12.10 Den barnförbjudna barnkulturen

Karin Helander, professor i teatervetenskap, Stockholms universitet

 

12.15 – 13.30 Lunch

 

13.30 – 14.00 Ungdomsbokens nedgång och fall

Lotta Olsson, barn- och ungdomslitteraturkritiker, Dagens Nyheter

14.00 - 14.40 Fullisar i barnkammaren – om berusade seriefigurer

Magnus Öhrn, föreståndare för CBK och docent i litteraturvetenskap

14.50 – 16.00 Tecknade serier: för barn, unga eller vuxna – eller allihop?

Johan Unenge (författare och serietecknare) samtalar med Fabian Göranson (författare, serietecknare och förläggare), Mats Jonsson (författare, serietecknare och förläggare) och Loka Kanarp (serietecknare och illustratör)

 

Torsdagen den 16 mars

10.00 – 10.10 Inledning

Magnus Öhrn, föreståndare för CBK, Stockholms universitet

10.10 – 10.50 Vad kan hända i fiktionens och materialitetens gränsland? Barn och vuxna i dramalek i förskolan

Anne-Li Lindgren, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

11.00 – 11.40 Barnkläder i nätbutiker - normer, ålder och stilkategorier

Johanna Sjöberg, fil dr, i Tema Barn, Institutionen för Kultur och kommunikation, Linköpings universitet

11.50 – 12.30 Gullig eller ärlig - vad provocerar mest?

Minna Krook, koreograf, danskompaniet Minna Krook Dans

 

12.30 – 13.45 Lunch

 

13.45 – 14.30 Barn, kultur(er) och gränser i migrationens tidevarv

Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

14.30 – 15.00 Delbar kultur, dubbel glädje. Om interaktiv film och teater för unga

Rebecca Forsberg, regissör och manusförfattare, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

15.15 – 16.00 Berättelser om exil – barnlitteratur som samhällskritik

Elina Druker, docent i litteraturvetenskap, Stockholms universitet

 

Fredagen den 17 mars

10.00 – 10.05 Inledning

Magnus Öhrn, föreståndare för CBK, Stockholms universitet

10.05 – 10.45 Flickan i staden – staden i flickan

Sofia Cele, fil. dr i kulturgeografi, Uppsala universitet

10.45 – 11.15 Gångtunneln: urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur

Lydia Wistisen, fil. dr i litteraturvetenskap, Stockholms universitet

11.30 – 12.15 "Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån!"

Lotta Svensson, fil. dr i sociologi, Uppsala universitet och FoU i Hälsingland

12.15 – 12.45 Barnfilm och nationalism i Sverige 1944-2006

Anders Åberg, lektor i filmvetenskap, Linnéuniversitetet

12.45 – 13.00 Avslutning

Magnus Öhrn, föreståndare för CBK, Stockholms universitet

 

Program kan laddas ner här