Symposiet finns dokumenterat i skriften "Synas höras finnas - plats för barnkultur!" som går att beställa här.

Ur programmet:

Everything I see – Everything I am. Reflections through ‘scenkonst and mångfald’ on the power of art to inspire our children for the future

Josette Bushell Mingo, Stockholms stads kulturpris 2012, Språkrådets minoritetsspråkpris 2013, prisbelönt skådespelerska och regissör, konstnärlig ledare Tyst Teater/Riksteatern.

Synas, höras, finnas – om platser i barnkulturen” – ett samtal om barnkulturpolitik, valåret 2014

Samtal med representanter från politiska ungdomsförbund och unga kulturdebattörer.

Natalie Davet som kommer sitta med i panelen har skrivit rapporten Ungt inflytande på riktigt, den kan hämtas här:  Ungt inflytande på riktigt (1356 Kb) .

Barn och reklam – visualitet, ambivalens och rättigheter

Johanna Sjöberg, fil.dr. Tema Barn, Linköpings universitet

Visuell makt – och en ny bildkonstgeneration

Joanna Rubin Dranger, serietecknare, bilderboksskapare, professor i illustration, Konstfack

Den osynliga flickan i skärningspunkten mellan kön, ålder och nätet

Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete, Umeå universitet

 

Program 2014 (245 Kb)