Detta kommer att firas med pompa, ståt och ett fullspäckat program i Aula Magna måndagen den 19 oktober från klockan 13.00! Vi utlovar barnkulturella återblickar, samtidsskanningar och framtidsspaningar samt scenunderhållning och mingel.
 
Bland föreläsarna finns Londonbaserade professor Anne Bamford, professor Karin Helander och Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding. Firandet är öppet för alla och vi välkomnar alldeles särskilt alla som någon gång studerat, undervisat eller föreläst hos oss! Mer information kommer, men spara datumet!
 

Mer information om evenemanget kommer under våren.