Evenemanget skulle ha ägt rum i oktober 2020 men med anledning av Covid-19 viruset skjuts firandet upp till den 18/3 2021. Vi utlovar barnkulturella återblickar, samtidsskanningar och framtidsspaningar samt scenunderhållning. Bland föreläsarna finns Londonbaserade professor Anne Bamford, professor Karin Helander och Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding. 
 
Formen för firandet kommer vara anpassat efter då rådande rekommendationer.
 
Mer information kommer, men spara datumet!