Centrum för barnkulturforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning
Sally Blomma

Utbildningar vårterminen 21

Vad är barnkultur egentligen - och enligt vem? Det akademiska ämnet Barnkultur diskuterar och problematiserar begreppet barnkultur ur flera olika perspektiv. Våra utbildningar ger verktyg för att analysera estetiska uttryck för barn och barns upplevelser av kultur, tränar kritiskt tänkande och ger en bred kunskap om barns rättigheter och möjligheter att ta del av kulturlivet.

Barn på Astrid Lindgrens värld

Utbildning i Barnkultur ger både bredd och spets

Är du intresserad av kultur för barn, barns eget skapande och barns upplevelser av kultur? Då är ämnet barnkultur något för dig! Synen på barn och barndom förändras och vad som anses vara bra och nyttigt för barn förändras likaså. Vilken kultur som produceras och presenteras för barn beror till stor del på vilken barnsyn som är rådande och vilka normer som finns i samhället. Detta kommer vara några av utgångspunkterna för dina studier i ämnet barnkultur.