Vid Stockholms universitet pågår forskning om barn och kultur vid ett flertal institutioner. CBK ser som en av sina uppgifter att sammanföra forskare och forskning från olika ämnesområden för kunskapsmässigt, teoretiskt och metodologiskt utbyte. Under evenemang kan du läsa om flera av de aktiviteter som CBK anordnar och som syftar till att sprida och fördjupa kunskap och forskning inom ämnesområdet barnkultur.

För information om hur CBK samverkar med andra institutioner läs mer under samverkan.