Sociala relationer i skolan och läraren som ledare 7,5hp, UB16UU.

Verksamhetsförlagd utbildning I 4hp, UB15UU.

Kurserna ges: HT17 & VT18

Kursperiod: HT17 vecka 44 till vecka 2
VFU-period: HT17 vecka 48-49

Behörighetskrav: Antagen till Utländska lärares vidareutbildning (ULV) från och med H15.

Kursanvisningar Sociala relationer i skolan och läraren som ledare 7,5hp UB16UU

Höstterminen 2017

Kursplan
Schema
Kursbeskrivning UB16UU (374 Kb)
Kurslitteratur UB16UU (246 Kb)

Kursanvisningar Verksamhetsförlagd utbildning I 4hp UB15UU

Höstterminen 2017

Kursplan UB15UU gäller fr. o m H15
Schema
Kursbeskrivning UB15UU (597 Kb)
Kurslitteratur UB15UU VT17 (164 Kb)
Länk till VFU-portföljen
VFU-handboken

 

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontaktar du kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig: Suzanne Kriström Alonzo, suzanne.kristrom.alonzo@buv.su.se

Kursadministratör: Niklas Norberg, niklas.norberg@buv.su.se

Kontakt ULV-projektet: ulv@su.se

Kontakt VFU-frågor: vfu@su.se

Läs mer

VFU-sekretariatet - frågor om VFU-placering
Blankett - Begäran om utdrag ur polismyndighetens belastningsregister för VFU i förskola/skola
Information om ULV-projektet