Studenten deltar i fritidshemmets och skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga fritidshems- och skolverksamheten. Kursen fokuserar på grundlärarens yrkesroll samt fritidshemmet och skolan som pedagogisk miljö. En handlingsplan för studentens VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFUhandledare på fritidshemmet.

Kursen ges: VT och HT på helfart (100%)

Kursperiod: VT18  9/4-29/4

Behörighet: Antagen till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp samt fullgjort kursfodringar om 17,5 hp, inklusive VFU I, 2,5 hp, från termin 1 med godkänt resultat.

Övrigt: Länk till beställning av utdrag ur Polisens belastningsregister

 

Kursanvisningar

Vårterminen 2018

Kursplan VT18 (263 Kb)

Kurslitteratur (123 Kb)

Prel.schema

Kursbeskrivning: tillgängligt senast en månad innan kursstart

Höstterminen 2017

Kursplan

Litteraturlista HT17 (170821) pdf (124 Kb)

Schema

Kursbeskrivning HT17 (170929) pdf (320 Kb)

Examinationsdatum

Vårens examinationsdatum blir tillgängliga senast en månad innan kursstart

 

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Eva Kane, eva.kane@buv.su.se
Kursadministratör: Emma Jansson, emma.jansson@buv.su.se