Kursen ges:

HT17 och HT16 på 50 %.

Kursperiod:

HT17: VFU på helfart:
HT17: VFU på halvfart: 28/8-27/10

Behörighetskrav:

Antagen till Förskollärarprogrammet för barnskötare, 210 hp (Programkod: LFÖRB). Därtill ska samtliga kurser på terminerna 1, 2, 3, 4 och 5 vara genomförda med godkänt slutbetyg. Förkunskapskraven ska vara uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

Kursanvisningar

Höstterminen 2017

Examination HT-17

EX01 + EX02: 24/10

Omtentamen HT-17

EX01: 28/11

Höstterminen 2016

Omtentamen HT-16

EXX1: information om möjlighet till omexamination ges senast 4/11 på Mondo om datum och sal. Anmäl till omexamination senast 8/11 till kursadministratören.
EXX2: se detaljerad information om student blir underkänd i EXX2

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Rikard Apelgren, e-post: rikard.apelgren@buv.su.se
Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se