Kursen innehåller en introduktion till verksamhetsförlagd utbildning, förskolans verksamhet och organisation. Du medverkar i den dagliga verksamheten inom förskolan. Kursen fokuserar på förskollärarens yrkesroll och förskolan som pedagogisk miljö.

Kursen ges:

VT18 på 100%.

Kursperiod:

VT18: vecka 12-15 (23/3-12/4).

Behörighetskrav:

Antagen till Förskollärarprogrammet.

Har du frågor om din placering är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande med din fråga/frågor till VFU-sekretariatet: vfu@su.se

Kursanvisningar

Vårterminen 2018

  • Kursplan V18
  • Kurslitteratur V18
  • Kursbeskrivning V18
  • Schema V18
  • VFU-handboken

Höstterminen 2017

Examinations- och omexaminationsdatum 2017

Ordinarie examination:

EX01 Individuell muntlig och skriftlig examination, 0,5 hp, den 14/11.
EX02 Individuell performativ examination, 2,5 hp, inskickad senast 14/11.

Omexamination:

Se kursbeskrivning.

Övrigt

VFU-sekretariatet - frågor om VFU-placering
VFU-portföljen
Blankett - Begäran om utdrag ur polismyndighetens belastningsregister

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Mie Josefson, e-post: mie.josefson@buv.su.se

Kursadministratör: Johanna Pirttikoski, e-post: johanna.pirttikoski@buv.su.se