Vad innebär uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är en utbildningsform vid sidan om den grundläggande högskoleutbildningen. Universitetets uppdragsutbildning bygger på ett avtal mellan en arbetsgivare och universitetet. En uppdragsutbildning kan ge högskolepoäng. Uppdragsutbildningen kan antingen ligga i linje med institutionens befintliga kursutbud eller skräddarsys efter behov och beställning.

Kurser inom förskola

Vi ger en uppdragsutbildning för Skolverket, Fortbildning för förskolechefers pedagogiska ledarskap i samarbete med Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD).

Övriga uppdragskurser

Vi ger även kursen Brott mot barn och ungdomar. Steg 2 – Intervju- och förhörsmetodik, 7,5 hp (UB108U) på grundnivå, på uppdrag av Polishögskolan.

Se hela vårt utbildningsutbud av fristående kurser och program

Var äger uppdragsutbildningarna rum?

Institutionens kurser hålls på plats i universitetets lokaler, men ges även som distansutbildning. Det finns också möjlighet att ordna kurser, seminarier eller andra evenemang på er arbetsplats.

Kontaktpersoner för uppdragsutbildning

Vill du veta mer om möjliga uppdragsutbildningar inom våra ämnesområden kontakta respektive studierektor:

Förskoledidaktik: Helena Bergström
Fritidspedagogik: Anna-Lena Ljusberg
Barn- och ungdomsvetenskap: Kari Trost

Kursadministratör vid studentexpeditionen: Beatrice Chaveroche