Programmet ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i förskoledidaktik. Utöver dessa kunskaper tränar du din förmåga att söka och kritiskt analysera information från olika slags källor samt att arbeta interaktivt med barn och andra aktörer i interventioner och experiment. I programmet utvecklar du kunskap och förmåga att kritiskt analysera, tänka och handla med utgångspunkt från såväl vetenskapliga som praktiknära perspektiv.

Vad leder utbildningen till?

Programmet förbereder för studier på doktorandnivå. Den ger också kompetenser som är användbara i yrkesområden med höga krav på självständighet och förmåga till ett kritiskt och analyserande förhållningssätt, exempelvis i forsknings- och konsulentarbete samt i arbete inom offentlig förvaltning, näringsliv och frivilligsektorn.
Det finns också möjlighet att ta ut en delexamen (magisterexamen) efter att ha fullgjort det första året år, (60 hp, inklusive ett examensarbete om 15 hp).

Ansök till programmet

Programmet startar på höstterminen och kommer att ges på heltid och i huvudsak vara nätbaserat. Detta innebär att merparten av undervisningen kommer att ges via internet. Vissa programinslag och valbara kurser under programmets andra år kan dock komma att vara campusförlagda. Ansökningsperioden är från mitten av mars till mitten av april. Ansök via antagning.se.

Utbildningsplan och upplägg

Utbildningsplan för Masterprogrammet förskoledidaktik.pdf (284 Kb) .

Förkunskapskrav till programmet

För att antas till programmet krävs examen om minst 180 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom krävs Svenska/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6 eller motsvarande.

Examen

Programmet leder till Masterexamen inom huvudområdet förskoledidaktik alternativt magisterexamen inom huvuområdet förskoledidaktik.
Läs mer information om examen via www.su.se/utbildning/examen

Kontakt

För mer information om innehållet i programmet kontakta programansvarig:
Åsa Bartholdson, e-post: asa.bartholdsson@buv.su.se.