Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin
 

Fördjupad kunskap med möjlighet att välja egen profilering

Masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap ger dig en mång- och tvärvetenskaplig utbildning grundad i senaste forskning. Du har möjlighet att själv profilera din utbildning genom att 30 hp består av valbara kurser, både i barn- och ungdomsvetenskap och i andra ämnen som relaterar till barn- och ungdomsfrågor. Genom ditt examensarbete som omfattar 30 hp, väljer du själv vilket fråga du vill fördjupa dig inom.
Du har också möjlighet att studera vissa delar av programmet utomlands, till exempel under kursen fältarbete 15 hp eller examensarbetet 30 hp.

Ansök till programmet

Ansökningsperioden är 15 mars - 15 april. Masterprogrammet startar varje hösttermin.
Ansök via antagning.se. Inför hösten 2017 är programmet öppet för sen anmälan.

Förkunskapskrav

Särskild behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp, med minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde, eller i annat huvudområde med anknytning till barn och ungdom, samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6, eller motsvarande.

Programmets omfattning och upplägg

Programmet omfattar 120 hp och ges på helfart under två år. I programmet ingår obligatoriska kurser om 90 hp (varav examensarbete 30 hp) samt valbara kurser om 30 hp. Av de valbara kurserna kan du välja att läsa 15 hp (eller 7,5 hp + 7,5 hp) vid en annan institution. Val av kurser vid annan institution måste först godkännas av studierektor.

För kurser som ingår i programmet se:

Studiegång för antagna HT 2016

Studiegång för antagna HT 2017

Valbara kurser - en möjlighet till profilering

De valbara kurserna ger dig möjligheten att själv profilera dina studier efter ditt intresse. Kurserna ska dock ha koppling till barn och ungdom.

Exempel på kurser du kan välja vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen:

Alla kurser inom programmet är på avancerad nivå. Du har dock möjligheten att välja en kurs om 7,5 hp inom barn- och ungdomsvetenskap på grundnivå vid institutionen.

Du ansvarar själv för att söka valbara kurser inför kommande termin (senast 15 april/oktober) via www.antagning.se.

Det är även möjligt, efter godkännandet av studierektor, att läsa valbara kurser om sammanlagt 15 högskolepoäng på avancerad nivå vid andra institutioner vid Stockholms universitet (se Stockholms universitets utbildningskatalog) eller vid andra lärosäten.

Foto: Mostphotos.com
Foto: Mostphotos.com

Praktisera och nätverka via fältarbete

En av de valbara kurserna inom programmet är kursen "Fältarbete 15 hp". Genom att välja fältarbete får du möjlighet att profilera dig och skapa ett kontaktnätverk inom det område du önskar arbeta. Du får också möjlighet att integrera de teoretiska kunskaper du fått under studierna med verkligheten i fält på offentlig förvaltning, frivilligorganisationer, företag eller andra former av organisationer.

Fältarbetet kan även ge värdefulla uppslag och kontakter för examensarbetet. För dig som vill finns det möjlighet att göra fältarbetet utomlands.

Tidigare masterstudenter har exempelvis gjort fältarbete på Rädda Barnen, SOS barnbyar, ECPAT Sverige, Statens skolinspektion, Barnombudsmannen, Stockholms kommun, Uppsala kommun, Botkyrka kommun, Utrikesdepartementet, Diskrimineringsbyrån, Migrationsverket och Marionetteatern.

Välj att göra delar av programmet utomlands

Den valbara kursen Fältarbete 15 hp samt kursen Examenarbetet 30 hp är båda möjliga att förlägga utomlands. Genom att göra en del av programmet utomlands kan du meritera dig för arbete med barn- och ungdomsfrågor i en internationell miljö, t.ex. inom ideell sektor.

Det finns flera olika stipendier att söka för studier både inom Norden och EU samt för datainsamling i ett utvecklingsland via Minor Field Study stipendium.  

På sommaren mellan termin två och termin tre kan du även ansöka om Erasmusstipendium för praktik under sommaren. Praktiken kan du ta med i ett tillägg på ditt examensbevis.

Läs mer om dina möjligheter att studera utomlands

Praktik utomlands

Minor Field Studies (Stipendium för att skriva uppsats i ett utvecklingsland)

Stipendier

Examen

Programmet leder till Masterexamen inom huvudområdet Barn- och ungdomsvetenskap. Läs mer information om examen via www.su.se/utbildning/examen

Karriär efter examen

Med en masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap kan du arbeta med exempelvis handläggnings- eller utredningsarbete med frågor som rör barn och unga samt barnkonventionen på myndigheter eller organisationer både nationellt och internationellt. Du är även behörig att söka till forskarutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Kontakt

För mer information om innehållet i programmet kontakta programansvarig:
Lucas Gottzén, e-post: lucas.gottzen@buv.su.se.

För administrativa frågor (t ex registrering, betyg m.m.) samt studievägledning kontakta programadministratör vid studentexpeditionenMalin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se.