Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin
 

Utbildning för handledare i fritidshem

För dig som vill kunna handleda studenter inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem erbjuder vi kursen:

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem, 7,5 hp

Kursen ges på kvartsfart (25%) på kvällstid under en termin. Kursen startar både höst- och vårterminer.

Alla VFU-kurser inom Grundlärarprogrammet - inriktning fritidshem

I Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem ingår följande fyra VFU-kurser:

Läs mer om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Mer om verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer om VFU och lärarprogrammens uppbyggnad, samt samarbetet mellan Stockholms universitet och kommunerna via Lärarutbildningsportalens hemsida om VFU: www.su.se/vfu

VFU-handbok för lärarstudenter vid grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem