Syftet med God forskningssed är att ge läsaren en möjlighet att orientera sig bland frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar.

Underlättar för forskare

Publikationen vänder sig främst till forskare, inte minst de som är i början av sin karriär, för att underlätta för dem att fatta genomtänkta forsknings- och forskaretiska beslut.

God forskningssed som pdf

Den pdf-version som nu finns tillgänglig kan laddas ner och skrivas ut. Om du är intresserad av en pdf-version lämpad för tryck, skicka ett mejl till webbredaktor@vr.se

I slutet av september kommer en engelsk version av God forskningssed att publiceras.

För att ladda ned PDF-fil se nedan.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida.