Antalet sökande till program vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen inför vårterminen 2016.

Samtliga program har ett ökat antal sökande. Vårterminen 2015:s siffror anges inom parentes.

Program

Prio 1 Totalt antal sökande
Förskollärarprogrammet 420 (371) 1509 (1413)
Förskollärarprogrammet för barnskötare 89 (83) 373 (322)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild 95 (72) 344 (261)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik 39 (38) 180 (173)
Magisterprogram i barnkultur 5 (3) 21 (12)

 

Läs mer

Fler sökande till Stockholms universitet inför vårterminen.

Universitets- och högskolerådet publicerar den nationella statistiken på sin webbplats, se www.uhr.se.