Läs mer

Artikel: Barnstugeutredning banade väg för framgångsrik förskola, Lärarnas tidning, 2015-11-19.

Webb-tv: 40 år av lagstadgad förskola.