Lediga anställningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Lediga anställningar
  6. Ledigt tjänst: Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap

Ledigt tjänst: Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap

Sök tjänsten som Universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Arbetsuppgifterna består i att, inom ämnet, bedriva forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå samt viss medverkan i forskarutbildningen.

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2017-11-30

Ämne
Barn- och ungdomsvetenskap

Ämnesbeskrivning
Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidspedagogik. Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med inriktning mot barn och ungdomars levnadsvillkor och socialisation historiskt och i nutid. Barn och ungdomars kulturella kontexter, som familjen, förskolan och skolan, kamratgruppen, media och olika samhällsförhållanden är av intresse för institutionen. Fokus riktas särskilt mot barns och ungas perspektiv och sätt att förhandla och agera.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att, inom ämnet, bedriva forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå samt viss medverkan i forskarutbildningen. Tjänsten har en orientering mot kurser i sociala relationer och mastersprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, samt en orientering mot grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Den anställde ska även bidra till institutionens samverkan med det omgivande samhället. Administrativa ansvarsuppgifter inom avdelningen och institutionens verksamhet kan också bli aktuella.

Undervisning och uppsatshandledning på grundläggande och avancerad nivå sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i barn- och ungdomsvetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom tvärvetenskapligt ämne eller disciplin samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en nationell kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, visad genom egen forskning och undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning.
Särskild vikt fästes vid empirisk forskning inom något eller flera av områdena barndom, ungdom, barn- eller ungas livsvillkor eller vardagsliv.

Stor vikt fästs vid:

  • Dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • Administrativ skicklighet visad genom ledning av forskning och undervisning.
  • Att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Vikt fästs även vid erfarenhet av undervisning på grundlärarprogram.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Rickard Jonsson, tfn 08-08-1207 6200, rickard.jonsson@buv.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kristina Löfstedt, tfn 08-16 33 02, kristina.lofstedt@su.se

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ref.nr SU FV-3262-17

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Besöksadress
Frescati Hagväg 16B, 20 & 24
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 318
Mer information

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta: Studentexpeditionen

Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Har separat besöksadress och postadress, samt egen studentexpedition och studievägledning.
Hitta till CBK

LEDNING

Prefekt
Mats Börjesson
E-mail: prefekt@buv.su.se

Ställföreträdande prefekt
Anne-Li Lindgren

Biträdande prefekt
Ansvar för studentärenden
Margareta Aspán

Presentationer av alla medarbetare

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook