Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Studierektor för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och kurser i fritidspedagogik
Eva Kane

  • Programansvarig för Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem och Lärarprogrammet - fritidspedagogik
  • Fristående kurser i fritidspedagogik på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildning inom ämnet.
 

 

Studierektor för Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap samt fristående kurser i ämnet
Björn Sjöblom

  • Fristående kurser i ämnet Barn- och ungdomsvetenskap på grundnivå och avancerad nivå, samt uppdragsutbildning.
  • Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap
  • Masterprogrammet i barnets bästa och mänskliga rättigheter
 

 

Studierektor för VFU-frågor för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem:
Ulrika Munck Sundman

 

 

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Studierektor för personalfrågor:
Helena Bergström

 

Studierektor för Förskollärarutbildning och kurser i förskoledidaktik:
Johanna Unga
  • Fristående kurser i förskoledidaktik på grundnivå och avancerad nivå, program samt uppdragsutbildning.
  • Kurs- och studentärenden inom Förskollärarprogrammet.
  • Kurs- och studentärenden inom Förskollärarprogrammet för barnskötare.
  • Kurs- och studentärenden inom Lärarprogrammet - Lärande i förskolan.

 

Studierektor för VFU-frågor inom förskollärarutbildning:
Ulrika Munck Sundman

 

 

Centrum för barnkulturforskning

Ej tillsatt, kontakta cbk@barnkultur.su.se  

 

Forskarutbildning

Studierektor för forskarutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik:
Kari Trost