Den 12 maj är det introduktion till femte VFU-kursen inom Förskollärarprogrammet inom Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV) för handledare och studenter.

Tid: Kl. 13.00-16.00

Plats: BUV 101, Frescati Hagväg 20B, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
Hitta till institutionen

Mer om kursen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) V, Förskollärarprogrammet inom ULV, 4,5 hp

Kontakt

E-post: vfu@buv.su.se