Professor Cathy Burnett kommer att prata om "The Case of the iPad & iPads in early years settings"​ utifrån två artiklar.

Professor Cathy Burnett är också opponent på Emilie Mobergs disputation den 20 dec. kl. 10, i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus.