Eva Österberg, professor, Historiska institutionen, Lunds universitet.