Fotograf: Eva Dalin.
Fotograf: Eva Dalin.

Förskoleakademien kommer att ta ett uppehåll under 2017 i och med att Förskolesummit kommer att äga rum detta år. Nästa datum för Förskoleakademien är den 19 oktober 2018.

Anmälan

Evenemanget kommer att kräva anmälan. Mer information kommer senare.

Program

Uppdateras senare.

Målgrupp

Allmänheten, särskilt personer verksamma i och runt förskolan.

Arrangör

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning.

Mer information kommer.