Anna Ambrose. Fotograf: Niklas Björling.
Anna Ambrose. Fotograf: Niklas Björling.

Att navigera på en lokal skolmarknad - en studie av valfrihetens geografi i tre urbana skolor

Spikning: 4 januari 2016.

Forskningsprojekt: Att navigera på en lokal skolmarknad - en studie av valfrihetens geografi i tre urbana skolor

Avhandlingen beskriver och analyserar hur skolvalfriheten som policy (uppfattad som möjlighet och hot), vardaglig praktik (att förhålla sig till och navigera) och diskurs (talet om policyns och praktikens olika aspekter) omsätts på en lokal skolmarknad i en socioekonomiskt och etniskt polariserad storstadsregion. I avhandlingens empiriska delar belyses och analyseras hur de huvudsakliga aktörerna i och omkring tre grundskolor - ungdomar, familjer, de skolprofessionella - positionerar sig och navigerar i relation till skolornas geografiska läge, elevunderlag, rykte, pedagogiska profiler och tillgänglighet.

Engelsk titel: Navigating a local school market: the geography of school choice in three schools.

 Affisch Disputation Anna Ambrose (3497 Kb)

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

Inom forskningsinriktning: Barn- och ungdomar i utsatta livssituationer

Doktorand: Anna Ambrose

Personalpresentation: Anna Ambrose

Huvudhandledare: Professor Nihad Bunar, Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Handledare: Katarina Gustafson, Uppsala Universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Opponent

Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap

Betygsnämnd

Professor Lisbeth Lundahl, Umeå Universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Docent Johannes Lunneblad, Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Professor Karin Aronsson, Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen