Bild ur
Bild ur 'Blumkas dagbok', med tillstånd från författarinnan Iwona Chmielewska

Program

Inledning, vem var Janusz Korczak

Ylva Wibaeus, fil dr

Att stärka barns värdighet i tid för krig och flykt

Henry Ascher, barnläkare

Kulturell mångfald och inkludering - exempel från förskolepraktiken

Caroline Tornehag, förskollärare

Berättelser om flykt. Barnlitteratur som samhällskritik

Elina Druker, fil dr

Anmälan

Fri entré. Ingen anmälan.

Arrangörer

Svenska Korczaksällskapet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet

Affisch och flyer

Affisch, Barns rätt till respekt (8041 Kb)

Flyer, 2-sidig Barns rätt till respekt (2095 Kb)