• Permanent länk i DiVA till avhandlingen.
   
 • Information om disputation: Datum, tid, sal, adress, program. Betygsnämnd, opponent, examinator, handledare.
   
 • Information om avhandlingen: Svensk titel, engelsk titel, kortfattad ingress, svensk sammanfattning (och engelsk sammanfattning och ingress om avhandlingen är på engelska). Informationen används till webbutlysning, affisch, mm kring disputation. Ämne. Om avhandlingen ingått i en forskarskola.
  Om den svenska titeln är lång behövs en förkortad titel kring vad avhandlingen handlar om (tekniska begränsningar i webbverktyg).
   
 • Information om författaren: Frivillig bild inklusive medgivandeblankett inför publicering på webb och affisch, samt till eventuell press. Uppdaterad svensk och engelsk personalpresentation på BUV:s webb. Vem är du kortfattat?

Ladda ned: Medgivandeblankett

Ladda ned: Personalpresentationer BUV (svenska)
 

 • Vill du göra ett pressmeddelande? Skicka underlag. Du kan få hjälp! Finns några särskilda tidningar/webbsidor/motsvarande du tror skulle vara intresserad av din avhandling?
   
 • Vill du delta i en intervju kring avhandlingen? Svara på frågor:
  - Vilka frågor besvarar avhandlingen?
  - Vad är det viktigaste du har kommit fram till/viktigast resultat?
  - Vad skulle du vilja föra vidare till verksamhet du forskat kring (ex förskola/fritidshem/skola)?
   
 • Kan du tänka dig att hålla en öppen föreläsning kring din avhandling efter disputation? När?