Intervjuer

Föreläsningar

Se även hela föreläsningar med våra lärare och forskare.

Intervjuer med forskare

 • Sara Backman Prytz. Foto: Ylva Carlsdotter Ny lektor på FUFF – Sara Backman Prytz Efter tio år har Sara bytt miljö. Enligt henne är det bra att vara lite rörlig och få miljöombyte och möta nya människor. Sara kommer att undervisa i den historiska kursen på förskollärarprogrammet. Den röda tråden går mellan utbildningshistoria, genusvetenskap och barn- och ungdomshistoria.
 • Bild Christian Eidevald Vi måste prata med barnen om integritet Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik vid Stockholms Universitet,i intervju i P1-morgon om hur vi bäst skyddar förskolebarnen mot sexuella övergrepp.
 • Rickard Jonsson Intervju: Pojkars anti-skolkultur Hur skapas rasistiska stereotyper? Det forskar Rickard Jonsson om vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Anna Åkerfeldt. Photo: Niklas Björling. Förskolan: Förskollärarstudenter gör digitala läromedel På Stockholms universitets förskollärarutbildning får studenterna lära sig göra egna digitala läromedel och värdera appar för barn. Universitetslektor Anna Åkerfeldt är intervjuad av tidningen Förskolan.
 • Foto: Dramaten. Miljöforskare tar plats på scenen Hur ska människor verkligen kunna förstå vad som händer med vår planet? Kan kultur och vetenskap samarbeta för att sprida kunskap och insikt? Det är några av de frågor som behandlades i föreställningen ”Antropocen – människans scen” på Dramaten inom ramen för ett projekt mellan Dramaten, Stockholm Environment Institute (SEI), Riksteatern och Stockholms universitet med ekonomiskt stöd från Svenska Postkodlotteriet.
 • Ingrid Engdahl. Foto: Björn Dalin. Hur kan förskolan arbeta för en hållbar utveckling? Ingrid Engdahl som både är forskare, universitetslektor och biträdande prefekt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen intresserar sig för de yngsta barnen, deras vardagsliv och att bygga framtiden tillsammans med dem. I webbfilmen berättar hon om sin forskning.
 • Gunnel Mohme. Foto: Privat. Skolporten: Höga ambitioner hos somaliska flickor Somaliska flickor som bär sjal har höga utbildningsambitioner med sig hemifrån. Det visar Gunnel Mohme i sin avhandling. Gunnel Mohme är intervjuad i Skolporten 2016-11-07.
 • Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin. Nihad Bunar i Lärarnas tidning: »Skolan klarar de nyanlända barnen« Betrakta inte nyanlända elever som avvikelser. De ska vara en del av den vanliga skolan, säger professor Nihad Bunar i Lärarnas tidning 2016-01-22.
 • Christian Eidevald. Photo: Niklas Björling. Hur trygg är förskolan? Sexuella övergrepp på förskolor har skapat stor medial uppmärksamhet. Det har också lett till en ökad oro för pedofilanklagelser hos män som arbetar inom förskola och ökade avhopp inom utbildningen. Hur ska de som arbetar på förskolan kunna känna sig trygga i sitt yrkesutövande? Hur skapar man en förskola som är säker för både barn och pedagoger? Frågorna tas upp i den nya boken Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger? Författare är Christian Eidevald
 • Ingrid Engdahl Ingrid Engdahl intervjuad kring heltid på förskola för storasyskon Stockholms stads satsning på heltid i förskolan för äldre barn till föräldralediga har mött en våg av kritik. Ingrid Engdahl, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen hävdar att många timmar kan vara bra – om personalbehovet möts upp.
 • Lucas Gottzén intervjuad i SR Studio Ett kring festivaler Lucas Gottzén, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen pratar om unga, maskulinitet och våld i relation till sommarens debatt kring sexuellt våld på festivaler i Sveriges Radio P1 Studio Ett.
 • Utbildningsvetenskap - Gunilla Dahlberg Webbfilm där professor Gunilla Dahlberg talar om utbildningsvetenskap. Intervju av Stockholms universitet.
 • Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin. Professorn som vägrar ge upp För tjugo år sedan satt Nihad Bunar ung och ensam på en flyktingförläggning i Malmö. I dag är han en ledande forskare på Stockholms universitet. Pedagogiska magasinet 2014-05-08.
 • Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin. Vad spelar de digitala läroplattorna för roll i dagens förskola? Forskare och förskolan. Susanne Kjällander är universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap. Hon brinner för sin forskning och intresserar sig för när barn har ett starkt intresse och vill skapa sitt eget. Se filmen och hör henne berätta. Intervju via Lärarutbildningsportalen.
 • Christian Eidevald ”Vi arbetar aktivt med utmaningar kring män i förskolan” Det finns en stark medvetenhet om jämställdhet i förskolan. Samtidigt behöver män i förskolan vara ”rätt sorts män” för att uppfattas som önskvärda. Först när vi kommit till rätta med dessa strukturer kan vi hoppas på färre avhopp och att fler män söker sig till utbildningen. Det menar forskaren och förskollärarutbildaren Christian Eidevald.
 • Daniel Hedlund. Photo: Niklas Björling. Ekonomi går före barns rättigheter i asylärenden, Skolporten Ensamkommande barns berättelser ifrågasätts konsekvent i asylprocessen och i slutänden förefaller det som att budgeten går före ställningstagandet för barns rättigheter. Daniel Hedlund är intervjuad i Skolporten kring sin avhandling.
 • Daniel Hedlund. Photo: Niklas Björling. Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande flyktingbarn och deras trovärdighet Lagstiftande politiker och handläggare vid Migrationsverket framhåller gärna barns rättigheter när det gäller asylpolitik och beslut i ensamkommande barns ärenden. Men i praktiken kan gränsdragningen vara otydlig och inkonsekvent. Det visar Daniel Hedlund i en unik avhandling om migrationspolitikens inbyggda urvalsprocesser.
 • Daniel Hedlund Debattartikel: "Ensam på flykt – och ifrågasatt av Sverige" Daniel Hedlund forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen skriver i debattartikel i Aftonbladet 27/4: Ensamkommande barn riskerar att inte bli förstådda av Migrationsverket.
 • Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin. Nihad Bunar i Lärarpodden #Didaktorn - Hela skolans angelägenhet Professor Nihad Bunar, som är knuten till barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, har länge forskat kring nyanländas skolgång. Enligt honom är nyckeln till en fungerande skolgång och integration att nyanlända börjar ses som en angelägenhet för hela skolan och att rektorer slutar bolla över ansvaret för dem till andra. När det äntligen finns nya riktlinjer och råd, färskt kartläggningsmaterial och tydliga policypaket så är det också dags att också börja ta tag i situationen, menar Nihad Bunar. Lärarpodden #Didaktorn - Hela skolans angelägenhet, avsnitt 31 år 2015.
 • Lucas Gottzén universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Våldsamt beteende - vad får oss att passera gränsen? Lucas Gottzén i SR P1 I Sveriges radio P1:s program "Kropp och själ" med temat våldsamt beteende och vad som får en människa att slå en annan människa, medverkar Lucas Gottzén, forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Lisa Ottosson. Foto: Johan EL Eriksson Barnperspektiv saknas i den svenska asylprocessen, Lista Ottosson intervjuad av Skolporten Migrationsverket har höga ambitioner i sitt arbete med barn men de har svårt att ta hänsyn till barns perspektiv i praktiken, visar Lisa Ottossons avhandling. Lisa Ottosson är intervjuad på Skolporten kring sin avhandling.
 • Lisa Ottosson. Foto: Johan EL Eriksson Svårt leva ”som vanligt” för asylsökande barn i familj I den svenska asylprocessen ska särskild hänsyn tas till barnets bästa. Men ny forskning från Stockholms universitet visar att det är barnen själva som främst företräder barnperspektivet i asylprocessen. Varken tjänstemän på Migrationsverket eller familjernas juridiska ombud har förutsättningar att i praktiken ta hänsyn till barnets bästa.
 • Klara Dolk Klara Dolk, FörskoleForum Klara Dolk är intervjuad av FörskoleForum.se inom serien "Forskare i fokus".
 • Emelie Westberg Bernemyr. Photo: Niklas Björling. Värdet i att få utforska I över femton år har svenska förskolor jobbat med ett utforskande arbetssätt inspirerat av Reggio Emilia. Det berättar Emelie Westberg Bernemyr som förutom att hon är förskollärare också är licentiand vid Stockholms Universitet. Filmad intervju av Pedagog Stockholm 2012.
 • Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin. Därför gör surfplattorna succé i förskolorna Surfplattorna har gått från att vara en leksak till ett verktyg i förskolorna, visar ny forskning inom forskningsprojekt Plattan i mattan. "I förskolan blir barnen en producent istället för en konsument", säger forskaren Susanne Kjällander. Computer Sweden 2016-02-18.
 • Eva Kane. Foto: Niklas Björling. Låt leken spela större roll - Skolportens favoritavhandling Medvetenhet om olika lekpraktiker och mod att utmana dessa. Så kan personal på fritidshemmen utveckla sin förmåga att främja lek, konstaterar Eva Kane i sin avhandling. Skolportens lärarpanel har utsett Eva Kanes avhandling som den mest läsvärda de senaste månaderna.
 • Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin. Ska alla nyanlända elever få lyckas? Är det verkligen rimligt att tro att nyanlända elever ska klara av att hoppa in i den svenska skolan och nå bra resultat? Den frågan är fel ställd, skriver Nihad Bunar. Frågan vi måste ställa oss är: Vad måste vi göra för att de ska lyckas? Vad måste vi göra för att de ska lyckas? I Pedagogiska magasinet 2015-11-22.
 • Eva Kane. Foto: Niklas Björling. Lek själva - för barnens skull Hur personalen på fritids tänker kring lek sätter gränser för vad barnen kan göra. Men det finns ett enkelt sätt att utmana invanda arbetssätt och utveckla verksamheten – lärare och fritidspedagoger kan själva börja leka. Det menar forskaren och lärarutbildaren Eva Kane.
 • Anneli Hippinen Ahlgren. Foto: Niklas Björling. Fritidspedagogik: Rum med möjligheter Egna rum må vara idealet men verkligheten för fritidshemmen ser ofta annorlunda ut. Dialog, ommöblering och ett ifrågasättande av de rutiner som sitter som gjutna i väggarna är vägen framåt, menar forskare. Anneli Hippinen Ahlgren och Elisabeth Nordin Hultman i Fritidspedagogik 2015-12-11.
 • Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin. AppKnapp – peka, lek och lär i förskolan Slutrapport från ett forskningsprojekt med digitala pekplattor i Botkyrka kommunala förskolor. Ett samarbete mellan Botkyrka kommun och Stockholms universitet. Forskningsledare fil dr Susanne Kjällander.
 • Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin. "Nya sätt att lära i digitala miljöer" #Sthlmisit har träffat forskaren Susanne Kjällander, en av talarna på Skolforum2014. För henne är det digitala lärandet inte någon guldkant på skolarbetet , utan ett helt nytt kunskapsområde.
 • Fotograf: Eva Dalin. "Det vore otänkbart att inte undervisa" Som sociolog har Nihad Bunar alltid intresserat sig för skolans villkor i vårt mångkulturella samhälle. Han har bland annat forskat på hur vi kan skapa likvärdiga förutsättningar för nyanlända barn så att de ges samma möjligheter som alla elever.
 • Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin. Forskar för att elever ska få likvärdiga förutsättningar Nyanlända elever som inte kan svenska tas emot väldigt olika i skolan. Nihad Bunar hoppas att hans forskning om hur kommuner väljer att organisera undervisningen ska ge eleverna samma möjligheter som andra barn.
 • Johanna Lindholm. Foto: Björn Dalin. Podd om att intervjua barn och ungdomar I det tredje avsnittet av Ung Media Sveriges utbildningspoddar lyfts frågan om barn och ungas plats i medier. Johanna Lindholm, forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och Sophie Arnö, chefredaktör för Rädda Barnens tidning "Barn" intervjuas.
 • Karin Gunnarsson. Foto: Eva Dalin. Nya synvinklar på livskunskap och flickors hälsa Karin Gunnarsson vill öka kunskapen om hur kurser som ska förebygga ohälsa hos flickor påverkar synen på kön och hur det är ”normalt” att må. Att ha gått från att arbeta som lärare till att nu få forska om ämnen hon är intresserad har varit en dröm.
 • Ingrid Engdahl. Foto: Björn Dalin. Ingrid Engdahl, FörskoleForum Ingrid Engdahl är intervjuad av FörskoleForum.se inom serien "Forskare i fokus".
 • Christian Eidevald. Fotograf: Eva Dalin. Christian Eidevald, Förskoleforum Förskoleforum.se har intervjuat Christian Eidevald inom serien "Forskare i fokus".
 • Eva Änggård Eva Änggård, FörskoleForum Eva Änggård är intervjuad av Förskoleforum.se inom serien "Forskare i fokus".
 • Eva Kane Hur ger man utrymme för lek på fritidshem? Hur ger man utrymme för lek på fritidshem? Hur kan man tänka om lek vid förändringar? Det är vad Eva Kane, doktorand och lärare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, är intresserad av.
 • Fotograf: Eva Dalin. Om du vill göra skillnad – satsa på de små barnen "Att utveckla lärarutbildningen och dess kunskapsbas står i fokus för mig."
 • Ann-Christin Cederborg. Fotograf: Niklas Björling. Hur synliggörs barn i utsatta livssituationer? Ann-Christin Cederborg, professor i barn- och ungdomsvetenskap intervjuas kring Stockholms universitets profilområde Barns villkor & rättigheter.
 • Gunilla Dahlberg. Foto: Eva Dalin. Gunilla Dahlberg berättar om det magiska språket Det magiska språket -- vitalitet och affekt som grund. Intervju med Gunilla Dahlberg, professor i förskoledidaktik Stockholms universitet på Bok&Biblioteksmässan i Göteborg 2013. Lokal TV i Västsverige intervjuar.
 • Barn och ting som samarbetspartners Karin Hultman i artikel om sin föreläsning under Förskolesummit 2015.
 • Gunilla Dahlberg. Foto: Eva Dalin. Utmanar vår syn på barn och förskolan Lyssna på de allra minsta barnen och följ med på deras upptäcktsfärd. Det är Gunilla Dahlbergs ledord. De senaste fyra decennierna har hon ägnat sin forskning åt att försöka förändra förskolan och synen på barn, kunskap och lärande.

Intervjuer kring avhandlingar och uppsatser

 • Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin. Appar underlättar undervisningen (UNT) Lärplattor i förskolan utvecklar barns kommunikation visar ny forskning. På Väpnarens förskola i Uppsala ligger man i framkant vad gäller användning av teknik i undervisningen. UNT uppmärksammar forskningsprojektet Plattan i mattan.
 • Eva Kane. Fotograf: Niklas Björling. Att tänka och göra lek på fritids Arbetslagets inställning till lek får konsekvenser för fritidshemmets verksamhet. Både yrkeskunnandet och praktiken gynnas av ett gemensamt språk för leken. Det visar en ny studie där forskare tillsammans med fritidspedagoger har studerat hur man kan arbeta för att ge leken större utrymme.
 • Lisa Ottosson. Foto: Johan EL Eriksson Barnperspektiv saknas i den svenska asylprocessen, Lista Ottosson intervjuad av Skolporten Migrationsverket har höga ambitioner i sitt arbete med barn men de har svårt att ta hänsyn till barns perspektiv i praktiken, visar Lisa Ottossons avhandling. Lisa Ottosson är intervjuad på Skolporten kring sin avhandling.
 • Anna Åkerfeldt. Digitala resurser i skolan omformar elevernas lärande Den tryckta boken är inte längre den dominerande källan till kunskap i skolan. Användandet av digitala resurser, som datorer, omförhandlar synen på lärande och kunskap i klassrummet. Det visar en avhandling från Stockholms universitet. Intervju med Anna Åkerfeldt
 • Ingela Elfström. Fotograf: Maria Bergman. Dokumentation för förändring När pedagogisk dokumentation blir ett sätt att få syn på vart verksamheten är på väg, är det ett bra verktyg för systematiskt kvalitetsarbete, visar Ingela Elfströms avhandling.
 • Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin. Därför gör surfplattorna succé i förskolorna Surfplattorna har gått från att vara en leksak till ett verktyg i förskolorna, visar ny forskning inom forskningsprojekt Plattan i mattan. "I förskolan blir barnen en producent istället för en konsument", säger forskaren Susanne Kjällander. Computer Sweden 2016-02-18.
 • Daniel Hedlund. Photo: Niklas Björling. Ekonomi går före barns rättigheter i asylärenden, Skolporten Ensamkommande barns berättelser ifrågasätts konsekvent i asylprocessen och i slutänden förefaller det som att budgeten går före ställningstagandet för barns rättigheter. Daniel Hedlund är intervjuad i Skolporten kring sin avhandling.
 • Anna-Lena Ljusberg. Fotograf: Niklas Björling. Eleven bär problemen Elever tycker att problemen ligger hos dem själva och de upplever att de befinner sig i ett sammanhang för sådana som inte passar in i skolan. Anna-Lena Ljusberg har i sin avhandling undersökt hur det är att vara elev i särskild undervisningsgrupp. Skolporten intervjuar Anna-Lena.
 • Förskolan: Lätt att dra för snabba slutsatser I mötet mellan barnet och allt och alla som finns i förskolan sker så mycket mer än det vi lägger märke till vid första anblicken. Med sin forskning utifrån agentisk realistisk teori vill Emelie Westberg Bernemyr ge förskolepersonal verktyg att upptäcka detta.
 • Christian Eidevald. Photo: Niklas Björling. Hur trygg är förskolan? Sexuella övergrepp på förskolor har skapat stor medial uppmärksamhet. Det har också lett till en ökad oro för pedofilanklagelser hos män som arbetar inom förskola och ökade avhopp inom utbildningen. Hur ska de som arbetar på förskolan kunna känna sig trygga i sitt yrkesutövande? Hur skapar man en förskola som är säker för både barn och pedagoger? Frågorna tas upp i den nya boken Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger? Författare är Christian Eidevald
 • Ingrid Engdahl. Foto: Björn Dalin. Kompetenta ettåringar i förskolan De yngsta barnen i förskolan är sociala personer som tar initiativ och är duktiga på attkommunicera. Det slår Ingrid Engdahl fast i sin avhandling. – Mina resultat visar att även de yngsta barnen har stor social kompetens och bör mötas med respekt som personer i förskolan, säger hon.
 • Eva Kane. Foto: Niklas Björling. Lek själva - för barnens skull Hur personalen på fritids tänker kring lek sätter gränser för vad barnen kan göra. Men det finns ett enkelt sätt att utmana invanda arbetssätt och utveckla verksamheten – lärare och fritidspedagoger kan själva börja leka. Det menar forskaren och lärarutbildaren Eva Kane.
 • Eva Kane. Foto: Niklas Björling. Låt leken spela större roll - Skolportens favoritavhandling Medvetenhet om olika lekpraktiker och mod att utmana dessa. Så kan personal på fritidshemmen utveckla sin förmåga att främja lek, konstaterar Eva Kane i sin avhandling. Skolportens lärarpanel har utsett Eva Kanes avhandling som den mest läsvärda de senaste månaderna.
 • Daniel Hedlund. Photo: Niklas Björling. Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande flyktingbarn och deras trovärdighet Lagstiftande politiker och handläggare vid Migrationsverket framhåller gärna barns rättigheter när det gäller asylpolitik och beslut i ensamkommande barns ärenden. Men i praktiken kan gränsdragningen vara otydlig och inkonsekvent. Det visar Daniel Hedlund i en unik avhandling om migrationspolitikens inbyggda urvalsprocesser.
 • Psykiskt utsatta ungdomar saknar stöd från vuxna Ungdomar som upplever emotionell utsatthet i sina familjer har svårt att hitta andra vuxna som de kan ha en nära relation till eller få stöd av, visar forskaren Carin Benjaminson i sin avhandling. Jag menar inte att lärare ska bli socialarbetare, säger hon, men de kan bli bättre på att utveckla relationer. Skolporten intervjuar Carin.
 • Anna Åhlund. Foto: Björn Dalin. Samtal och skämt – viktiga läranderesurser Anna Åhlund har i sin avhandling tittat på hur lärande och identitet skapas när elever som har nio års skola från sina hemländer deltar i andraspråksundervisningen. Det visade sig att skämtande och samtal var viktiga läranderesurser.
 • Gunnel Mohme. Foto: Privat. Skolporten: Höga ambitioner hos somaliska flickor Somaliska flickor som bär sjal har höga utbildningsambitioner med sig hemifrån. Det visar Gunnel Mohme i sin avhandling. Gunnel Mohme är intervjuad i Skolporten 2016-11-07.
 • Lisa Ottosson. Foto: Johan EL Eriksson Svårt leva ”som vanligt” för asylsökande barn i familj I den svenska asylprocessen ska särskild hänsyn tas till barnets bästa. Men ny forskning från Stockholms universitet visar att det är barnen själva som främst företräder barnperspektivet i asylprocessen. Varken tjänstemän på Migrationsverket eller familjernas juridiska ombud har förutsättningar att i praktiken ta hänsyn till barnets bästa.
 • Eva Kane. Fotograf: Niklas Björling. Synen på lekandet på fritids i Sverige och England Intervju med Eva Kane i Pedagogiska magasinet den 26 november 2015 kring hennes avhandling ”Playing practices in school-age childcare: An action research project in Sweden and England”.
 • Ylva Ågren. Fotograf: Pamela Cortés Bruna Så samspelar syskon kring medier i hemmet Medier spelar en stor roll i barns lek och har en central plats i vardagslivet. Men barn är inte bara passiva mottagare av intryck. De väljer vad som passar deras syften och användningen av medierna speglar barnens smak, kompetens och ålder. Ylva Ågren om sin avhandling.
 • Birgitta Hammarström Lewenhagen. Fotograf: Niklas Björling. Så växte den svenska förskolemodellen fram Birgitta Hammarström-Lewenhagen har undersökt hur det offentliga samtalet om förskolan har sett ut mellan åren 1968 och 1998. Hennes avhandling är en berättelse om den svenska förskolemodellens framväxt som kan skapa förståelse för de förskolefrågor som diskuteras idag.
 • Traditionella könsroller i nya forum Jeanette Sjöbergs avhandling Chatt som umgängesform. Unga skapar nätgemenskap. handlar om ungdomars interaktion i ett specifikt chattrum och hur den är organiserad. – Det var överraskande att se hur tydligt exempelvis traditionella könsmönster reproduceras i den miljön jag studerade.
 • Eva Kane. Fotograf: Niklas Björling. Viktigt med lek på fritids I Sverige är det vanligt att leken på fritidshem fokuserar på lärande och att utveckla sin sociala kompetens. Eva Kanes avhandling visar att det är viktigt att fritidspedagoger ger leken ett större utrymme. Eva Kane är intervjuad av Skolporten 2015.
 • Daniel Hedlund. Photo: Niklas Björling. Webbfilm: Svårt att avgöra vem som ska få uppehållstillstånd Daniel Hedlund presenterade sin avhandling "Drawing the limits : Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure" under Forskardagarna vid Stockholms universitet 2016. Se filmen från höger hörsal den 12 oktober på SU Play.
 • Karin Gunnarsson. Foto: Eva Dalin. ”Det pågår en hälsofiering av skolan” Karin Gunnarssons avhandling visar hur begreppet hälsa har fått en stark position i skolan. Tidigare handlade det hälsofrämjande arbetet om att göra insatser där det uppkommit problem. Idag handlar skolans hälsofrämjande arbete om att arbeta förebyggande med tidiga insatser, vilket innebär att det utformas genom generella angreppssätt, riktas mot alla elever, med antaganden om att en metod fungerar för alla, menar hon.

Fler intervjuer på engelska

Intervjuer av forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som givits på engelska.

Fler intervjuer på Lärarutbildningsportalen

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildning
Kari Trost

Forskningssekreterare
Beatrice Chaveroche

Föreståndare
Barn- och ungdomsvetenskap:
Rickard Jonsson

Barnkultur:
Magnus Öhrn

Förskoledidaktik:
Anna Palmer

Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.