Björn Sjöblom
Björn Sjöblom

Föreläsning: Save Game - Gaming videos as documentation of gaming culture. Björn Sjöblom. Tekniska muséet.

Läs mer

Björn Sjöblom

Fler föreläsningar