Kursen ges nästa gång höstterminen 2018.

 

Kursen ger en grund i centrala teoretiska frågeställningar och metodinriktningar relevanta för ämnesområdet barnkultur. Syftet med kursen är att utveckla och träna förmågan att inom ämnet barnkultur formulera vetenskapliga problem, tillämpa relevanta teoretiska ansatser och metoder samt genomföra en undersökning och presentera denna i en längre vetenskaplig uppsats.

Kursen består av:
Delkurs 1: Teori och elementär forskningsmetodik (7,5 hp)
Delkurs 2: Påbyggnadsstudium (7,5 hp)
Delkurs 3: Examensarbete (15 hp)

 

Kursplan

Studieform: Normal

Studietid: Dag

Studietakt: 100%  

 

Särskild behörighet: Fortsättningskurs i barnkultur, 20 poäng, alternativt Fortsättningskurs i barnkultur med inriktning på bildterapi, 20 poäng, alternativt Barnkultur II, 30 hp, alternativt motsvarande kunskap.