Alla utbildningar

Våra kurser på grundnivå

Kurserna på grundnivå är fristående i betydelsen att de inte ingår i ett program. Dock råder en tydlig uppbyggnad av kunskap avseende förståelse för och insikt i kulturyttringar för, av, med och bland barn från grundläggande till fördjupad nivå. Om du studerat Barnkultur I samt Barnkultur II och fortsätter på Barnkultur kandidatkurs kan du välja barnkultur som ditt huvudämne i en kandidatexamen.

Våra kurser på avancerad nivå

Om du vill fortsätta och läsa barnkultur på avancerad nivå är du välkommen till den examensgivande magisterkursen i barnkultur som i regel startar varje hösttermin. Vi ger också en tvärvetenskaplig kurs med titeln Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område. Denna riktar sig till dig som är magister -, master- eller forskarstuderande eller som är yrkesverksam inom olika barnrättsrelaterade områden. Vill du fördjupa dig i ämnet kan du som läst "Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område" söka fortsättningskursen Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område II. Båda kurserna kan ingå i det tvärvetenskapliga masterprogrammet Barnets bästa och mänskliga rättigheter som ges av institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.

Kontakt

Allmän information: cbk@barnkultur.su.se

Expedition
E-post: cbk@barnkultur.su.se
Telefon: 08-163687

Besökstid/telefontid: Enligt överenskommelse.

Studievägledning
Kontakta cbk@barnkultur.su.se för information om studievägledning

 

Besöksadress:
Universitetsvägen 10D
Södra husen
Plan 8, rum D876

 

Postadress:
Centrum för barnkulturforskning
Stockholms universitet
106 91 Stockholm