Under 2017 års barnkultursymposium belyser och diskuterar vi barnkulturens gränser och gränser i barnkulturen. Vi kommer att ställa oss frågor som: finns det några konstnärliga gränser inom barnkulturen vad gäller form och innehåll – och var anser vuxenvärlden att gränsen går för vad som är lämpligt för barn att ta del av? Vad innebär de rent åldersmässiga skiljelinjerna mellan barn, ungdom och vuxen för barnkulturen? Hur yttrar sig och gestaltas de geografiskt och nationellt betingade gränserna i barnkulturen, såsom i förhållandena mellan stad och landsbygd och mellan Sverige och resten av världen?

Vi gästas av föreläsare som Johan Fornäs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Lotta Olsson, barnbokskritiker på Dagens Nyheter, Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Karin Helander, professor i teatervetenskap, Minna Krook, dansare och koreograf, samt serietecknarna Johan Unenge, Hanna Gustafsson, Mats Jonsson och Fabian Görnasson och många fler.

Fullständigt program presenteras i månadsskiftet januari/fabruari.

Barnkultursymposiet äger rum den 15 - 17 mars, öppet för alla – ingen föranmälan – fri entré!