Centrum för barnkulturforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning

Inställd kurs: Barnkultur med inriktning bildterapi

Kursen barnkultur med inriktning på bildterapi kommer tyvärr inte att ges vårterminen 2015.

Ny skrift! Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen?

Kan man mäta konstnärlig kvalitet? Vilka aspekter av kvalitet är särskilt viktiga inom barnkulturen? Kan vuxna verkligen bestämma vad som är kvalitetskultur för barn? Måste konst kunna begripas? Det är några av frågeställningarna som behandlas i vår senaste skrift: Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen (red Karin Helander, 2014).

Utvärdering av utbildningar i barnkultur 2013

2013 genomförde universitetskanslerämbetet än en gång en kvalitetsutvärdering av Centrum för barnkulturforsknings utbildningar i barnkultur och vi är mycket stolta över deras omdöme. I kvalitetsutvärderingen gavs betyget mycket hög kvalitet för utbildningen på kandidatnivå och hög kvalitet för utbildningen på magisternivå.

Mötesplats barnkultur på Musikaliska

Välkommen till Mötesplats barnkultur – en informell mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller bara är intresserad!