Centrum för barnkulturforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning

Information inför vårterminen 2016

Här hittar du information om scheman, litteraturlistor, kursstarter och registreringar.

Den problematiska etiken

Ny bok: Den problematiska etiken – om barnsyn i forskning och praktik

Tillsammans med medredaktörerna Birgitta Qvarsell och Annika Wallin har Centrum för barnkulturforsknings Catharina Hällström utkommit med en antologi om etik i barnrelaterade verksamheter. De sju texterna i antologin uppmärksammar olika situationer där barns integritet och rättigheter på olika vis riskerar att kränkas.

Blomma /Sally 4 år

Vad är barnkultur?

Barnkultur är ett mångvetenskapligt fält. Kulturbegreppet skiftar; synen på barn och barndom förändras. Som barnkulturvetare studerar du estetiska uttryck som litteratur, musik, dans, teater, film och TV för barn, men också barns bildskapande, mediekultur och konsumtion liksom barn och internet.

Mötesplats barnkultur

Mötesplats barnkultur på Musikaliska

Välkommen till Mötesplats barnkultur – en informell mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller bara är intresserad!