Centrum för barnkulturforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning
CBK

Barnkultursymposium 2017: Barnkulturens gränsland

Årets symposium äger rum den 15-17 mars. Under symposiet kommer vi att belysa och diskutera barnkulturens gränser och gränser i barnkulturen. I länken finns mer information om programmets innehåll och vilka som kommer att medverka.

Blomma /Sally 4 år

Vad är barnkultur?

Barnkultur är ett mångvetenskapligt fält. Kulturbegreppet skiftar; synen på barn och barndom förändras. Som barnkulturvetare studerar du estetiska uttryck som litteratur, musik, dans, teater, film och TV för barn, men också barns bildskapande, mediekultur och konsumtion liksom barn och internet.

Mötesplats barnkultur

Mötesplats barnkultur på Musikaliska

Välkommen till Mötesplats barnkultur – en informell mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller bara är intresserad! Våren 2017 handlar det om slöjd, konst och varför publiken ska komma.

Senaste nyheterna

  • Karin Helander. Foto: Eva Dalin. Karin Helander - med passion för det goda samtalet 2016-12-14 Lusten styrde till teatern, barnkulturen, undervisning och forskning, och nu till arbetet som vicerektor vid Stockholms universitet. Och en viktig uppgift är att främja samtalet mellan akademin och det omgivande samhället.
  • Ordning och reda, konsten på freda´! Om fostran, marknad och barnkultur Ordning och reda, konsten på Freda'! Om fostran, marknad och barnkultur (2016) 2016-11-24 Kan konst och kultur för barn bestämmas, planeras och kontrolleras i tid och rum? Vilka uttryck tar sig fostran och marknad i kultur för barn och unga? Artiklarna i denna skrift visar att dessa frågor är högst aktuella i dagens barnkulturforskning och praktik och baseras på 2015 års symposium.
  • Synas, höras, finnas - plats för barnkultur! Synas, höras, finnas - plats för barnkultur! (2015) 2016-11-17 Barnkulturen syns, hörs och ges utrymme på både vedertagna och helt nya arenor. Artiklarna i denna skrift visar på angelägenhetsgraden i aktuell barnkulturforskning och praktik och baseras på 2014 års symposium.
  • Den problematiska etiken Ny bok: Den problematiska etiken – om barnsyn i forskning och praktik 2015-12-08 Tillsammans med medredaktörerna Birgitta Qvarsell och Annika Wallin har Centrum för barnkulturforsknings Catharina Hällström utkommit med en antologi om etik i barnrelaterade verksamheter. De sju texterna i antologin uppmärksammar olika situationer där barns integritet och rättigheter på olika vis riskerar att kränkas.
  • Ylva Ågren. Fotograf: Pamela Cortés Bruna Så samspelar syskon kring medier i hemmet 2015-05-04 Medier spelar en stor roll i barns lek och har en central plats i vardagslivet. Men barn är inte bara passiva mottagare av intryck. De väljer vad som passar deras syften och användningen av medierna speglar barnens smak, kompetens och ålder. En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker syskonsamspel och barns mediebruk i hemmet samt konsumtionens betydelse i barnens medievärld.