Centrum för barnkulturforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning
Frost

Kontakt under jul och nyår

Expeditionen håller stängt för besök 19/12-6/1. Under denna tid går det att nå oss via e-post. Vi svarar så snart vi kan.

Information inför vårterminen 2015

Här hittar du information om scheman, litteraturlistor, kursstarter och registreringar.

Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen?

Kan man mäta konstnärlig kvalitet? Vilka aspekter av kvalitet är särskilt viktiga inom barnkulturen? Kan vuxna verkligen bestämma vad som är kvalitetskultur för barn? Måste konst kunna begripas? Det är några av frågeställningarna som behandlas i vår senaste skrift: Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen (red Karin Helander, 2014).

Utvärdering av utbildningar i barnkultur 2013

2013 genomförde universitetskanslerämbetet än en gång en kvalitetsutvärdering av Centrum för barnkulturforsknings utbildningar i barnkultur och vi är mycket stolta över deras omdöme. I kvalitetsutvärderingen gavs betyget mycket hög kvalitet för utbildningen på kandidatnivå och hög kvalitet för utbildningen på magisternivå.