Centrum för barnkulturforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning

Information inför höstterminen 2016

Här hittar du information om scheman, litteraturlistor, kursstarter och registreringar.

Blomma /Sally 4 år

Vad är barnkultur?

Barnkultur är ett mångvetenskapligt fält. Kulturbegreppet skiftar; synen på barn och barndom förändras. Som barnkulturvetare studerar du estetiska uttryck som litteratur, musik, dans, teater, film och TV för barn, men också barns bildskapande, mediekultur och konsumtion liksom barn och internet.

Mötesplats barnkultur

Mötesplats barnkultur på Musikaliska

Välkommen till Mötesplats barnkultur – en informell mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller bara är intresserad!

Senaste nyheterna

  • Synas, höras, finnas - plats för barnkultur! Ny skrift! Synas, höras, finnas - plats för barnkultur! (2015) 2016-09-13 Barnkulturen syns, hörs och ges utrymme på både vedertagna och helt nya arenor. Artiklarna i denna skrift visar på angelägenhetsgraden i aktuell barnkulturforskning och praktik och baseras på 2014 års symposium.
  • Den problematiska etiken Ny bok: Den problematiska etiken – om barnsyn i forskning och praktik 2015-12-08 Tillsammans med medredaktörerna Birgitta Qvarsell och Annika Wallin har Centrum för barnkulturforsknings Catharina Hällström utkommit med en antologi om etik i barnrelaterade verksamheter. De sju texterna i antologin uppmärksammar olika situationer där barns integritet och rättigheter på olika vis riskerar att kränkas.
  • Ylva Ågren. Fotograf: Pamela Cortés Bruna Så samspelar syskon kring medier i hemmet 2015-05-04 Medier spelar en stor roll i barns lek och har en central plats i vardagslivet. Men barn är inte bara passiva mottagare av intryck. De väljer vad som passar deras syften och användningen av medierna speglar barnens smak, kompetens och ålder. En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker syskonsamspel och barns mediebruk i hemmet samt konsumtionens betydelse i barnens medievärld.