Centrum för barnkulturforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning
Synas, höras, finnas - plats för barnkultur!

Ny skrift! Synas, höras, finnas - plats för barnkultur! (2015)

Barnkulturen syns, hörs och ges utrymme på både vedertagna och helt nya arenor. Artiklarna i denna skrift visar på angelägenhetsgraden i aktuell barnkulturforskning och praktik och baseras på 2014 års symposium.

Mötesplats barnkultur på Musikaliska

Välkommen till Mötesplats barnkultur – en informell mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller bara är intresserad!

Utvärdering av utbildningar i barnkultur 2013

2013 genomförde universitetskanslerämbetet än en gång en kvalitetsutvärdering av Centrum för barnkulturforsknings utbildningar i barnkultur och vi är mycket stolta över deras omdöme. I kvalitetsutvärderingen gavs betyget mycket hög kvalitet för utbildningen på kandidatnivå och hög kvalitet för utbildningen på magisternivå.