Utbildning

Studenter i föreläsningssal. Foto: Niklas Björling

Fler vill plugga till lärare i höst

Antalet sökande till lärarprogrammen var det högsta på fem år visar statistiken från antagningsomgången till kommande hösttermin. Totalt närmare 11 000 anmälningar har gjorts till universitetets lärarprogram inför höstterminen 2020. Det är 8 procent fler än förra hösten.

 

Caroline Johansson_fotograf_privat_ Alumnintervju.JPG

Studierna vässade Carolines förmåga

Caroline Johanssons förmåga till analys- och skrivarbete, att snabbt sätta sig in i nya frågor och att skriva texter utifrån ett visst syfte har blivit bättre efter masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Manlig och kvinnlig kursadministratör sittande vid kontorsbord på SU. Foto: Jens Olof Lasthein

Studieadministration på distans

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har nu övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Därför kan du inte besöka våra studievägledare och utbildningsadministratörer. Du når dock alla via mejl och på telefontid.

Information

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

Öppettider för institutionens lokaler

Svante Arrhenius väg 21 A.

På grund av att Stockholms universitet har övergått till distansundervisning är institutionens lokaler endast öppna för medarbetare tills vidare.

Studenter och besökare är välkomna att kontakta oss via mejl och telefon.

 

Terminstider

VT20: 20 januari - 7 juni
HT20: 31 augusti - 17 januari

Se även periodindelning av terminer

utbildningskatalog

Se våra kurser och program vid Stockholms universitet
Institutionen på Facebook

Studentrådet vid BUV

Logga för Studentrådet BUV

Lärarutbildningarnas Nyhetsbrev

Skärmklipp_Lärarutbildningens_nyhetsbrev.PNG