Prorektor Clas Hättestrand sammanfattar tiden sedan lärarutbildningen integrerades i Stockholms universitet. Blev det som det var tänkt? Fick lärarutbildningen en större forskningsanknytning? Är det landets ledande lärarutbildning eller ledde samgåendet till oklarheter i organisation och problem med samordning när lärarutbildningen spreds över flera fakulteter?

Läs krönikan av Clas Hättestrand i Lärarutbildningarnas nyhetsbrev där han försöker bringa klarhet i frågorna.