Studieinformation

Tre kvinnliga studenter promenerar på gata i Stockholm. Foto: Niklas Björling.

Bli fadder till en utbytesstudent i höst!

Som fadder får du möjlighet att lära känna lärarstudenter från andra länder, träna språkkunskaper, få nya perspektiv på läraryrket samt meriter för eventuellt egna utbytesstudier eller framtida arbetsliv.

Studenter i föreläsningssal. Foto Niklas Björling.

Evenemang för studenter

I kalendern för utbildning hittar du roliga och nyttiga evenemang för dig som student på Stockholms universitet. Få tips på allt från hur du kan planera dina studier, läsa vetenskapliga artiklar, förbättra dina jobbsökarstrategier till lunchyoga. 

Två kvinnliga studenter tittar på en laptop och en mobil

Lär dig mer om Athena lärplattform

Vill du veta med om Stockholms universitets lärplattform Athena? Läs om hur du loggar in och se film om hur du använder den samt laddar ner tillhörande mobilapp.

Porträttbild på kvinlig student som ler

Bli studiementor åt en nyanländ ungdom

I Mitt Livs Vals mentorprogram blir du som student på Stockholms universitet matchad med en nyanländ eller ensamkommande ungdom mellan 16 till 20 år och som pluggar på gymnasiet. Du får möjligheten att inspirera och motivera ungdomen till fortsatta studier efter gymnasiet. 

Man som öppnar porten i entrén Svante Arrhenius väg 21A. Foto Eva Dalin.

Boka grupprum för enskilda studier

Som student vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har du möjlighet att boka grupprum i våra lokaler i Frescati Backe, Svante Arrhenius väg 21 A. Läs mer för att boka. 

VFU-student i skolmiljö

Information till VFU-studenter med anledning av covid-19

Under vårterminen fortsätter VFU-kurserna att genomföras ute på förskolor och skolor, så långt det är möjligt. Universitetet arbetar för att utbildningar ska fortgå enligt plan och inte fördröjas.

Öppettider för institutionens lokaler

Institutionens lokaler vid Svante Arrhenius väg 21 A är nu öppna för studenter som har schemalagd campusundervisning. Mer information om vad som gäller vid campusförlagd undervisning hittar du på din kurs Athenasida.

Övriga som vill besöka institutionen är välkomna att kontakta oss via mejl eller telefon.