Studieinformation

Adminitsratörer på studentexpeditionen vid BUV

Träffa Studentexpeditionen på Zoom hela startveckan

Studentexpeditionen har öppet zoomrum för frågor hela första veckan på terminen, den 31 augusti - 4 september kl. 12-13. Det går även bra att kontakta studentexpeditionen via mejl eller telefon som vanligt.

Student med dator studerar webbaserat

Delvis undervisning på campus under HT2020

Stockholms universitet kommer delvis återgå till undervisning på campus under höstterminen. För Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen innebär det att några moment i undervisningen kommer att ske på campus. Den största delen kommer dock ske webbaserat genom onlineundervisning under första halvan av höstterminen (terminsdel A och B) fram till och med den 2 november.

VFU-student i skolmiljö

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

Under höstterminen ska VFU-kurserna fortgå som vanligt i möjligaste mån. Stockholms universitet arbetar för att utbildningar ska fortgå enligt plan och inte fördröjas.

Information

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

7451267-Mostphotos_Olle Överby.mindre.jpg

Avslutningshögtid för förskolläre och grundlärare med inriktning fritidshem, VT 2020

Vi på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vill gratulera er till en fantastisk prestation. Genom er lärarexamen kommer ni nu att tillhöra en viktig samhällsbärande profession, här kommer en hälsning.