Studieinformation

Stockholms universitets studentkår (SUS)

Studentkåren välkomnar nya studenter

Är du nyfiken på vad studenkåren vid Stockholms universitet (SUS) är för något och vad de gör? Läs mer om vad studentkåren kan göra för dig och hur du kan engagera dig under din studietid.

Föreningen Lärastudenterna vid Stockholms universitet

Lärarstudenternas egen förening

Föreningen Lärarstudenterna (LäS) är lärarstudenternas egen ämnesförening vid Stockholms universitet. De anordnar bland annat insparque, pubar, sittningar andra studiesociala aktiviteter samt representerar lärarstudenter vid akademiska och studentikosa högtider.

Studenter i föreläsningssal. Foto Niklas Björling.

Evenemang för studenter

I kalendern för utbildning hittar du roliga och nyttiga evenemang för dig som student på Stockholms universitet. Få tips på allt från hur du kan planera dina studier, läsa vetenskapliga artiklar, förbättra dina jobbsökarstrategier till lunchyoga. 

VT21

Fortsatt webbaserad undervisning i vår

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen kommer undervisningen vara helt webbaserad under första halvan av vårterminen 2021. Beslut om undervisning för andra halvan av terminen fattas senare och kommer följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

VFU-student i skolmiljö

Information till VFU-studenter med anledning av covid-19

Under vårterminen fortsätter VFU-kurserna att genomföras ute på förskolor och skolor, så långt det är möjligt. Universitetet arbetar för att utbildningar ska fortgå enligt plan och inte fördröjas.

Information

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

Öppettider för institutionens lokaler

Institutionens lokaler vid Svante Arrhenius väg 21 A är nu öppna för studenter som har schemalagd campusundervisning. Mer information om vad som gäller vid campusförlagd undervisning hittar du på din kurs Athenasida.

Övriga som vill besöka institutionen är välkomna att kontakta oss via mejl eller telefon.