Studieinformation

Adminitsratörer på studentexpeditionen vid BUV

Träffa Studentexpeditionen på Zoom hela startveckan

Studentexpeditionen har öppet zoomrum för frågor hela första veckan på terminen, den 31 augusti - 4 september kl. 12-13. Det går även bra att kontakta studentexpeditionen via mejl eller telefon som vanligt.

Student med dator studerar webbaserat

Information om vad som gäller för undervisningen höstterminen 2020

Från och med den 15 juni så kommer Stockholms universitet delvis återgå till undervisning på campus under höstterminen. För Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen innebär det att några moment i undervisningen kommer att ske på campus. Den största delen kommer dock att ges digitalt, dvs en webbaserad, onlineundervisning under första halvan av höstterminen (terminsdel A och B) fram till och med den 2 november.

VFU-student i skolmiljö

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

Under höstterminen ska VFU-kurserna fortgå som vanligt i möjligaste mån. Stockholms universitet arbetar för att utbildningar ska fortgå enligt plan och inte fördröjas.

Information

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

Öppettider för institutionens lokaler

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen,
Svante Arrhenius väg 21 A.

Institutionens lokaler är fortsatt stängda för studenter och allmänhet under sommaren. 

Studenter och besökare är välkomna att kontakta oss via mejl och telefon.