Vad innebär VFU?

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) innebär att du får pröva läraryrket i praktiken på en förskola, skola eller fritidshem under handledning av en erfaren lärare i verksamheten. Kurser i VFU har du i flera terminer under utbildningen och kommer därmed stegvis att utveckla dina praktiska kunskaper i takt med ökade teoretiska kunskaper.

Genom VFU ges du därmed möjligheten att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen.

VFU genomförs i samarbete med kommunerna i Stockholms län och sker i såväl kommunala som fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ansvarar för VFU inom förskollärarprogrammen och grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem.

Du tilldelas en VFU-plats i början av ditt program

I början av din lärarutbildning tilldelas du en kommun eller stadsdel där du kommer att göra din VFU. Du är placerade i samma kommun/stadsdel under hela din utbildning.

Matchning till kommun eller stadsdel sker utifrån tre kriterier:

  • Program och ämnesinriktning
  • Platstillgång
  • Restid (beräknad efter din aktuella adress i Ladok) under förutsättning att det finns platstillgång.

Hänsyn tas till din adress (som står i Ladok) när du placeras, men program och ämnesinriktning samt platstillgång är alltid överordnade restiden.

När du har fått tilldelad en kommun så placerar VFU-samordnaren i kommunen dig på en förskola eller skola utifrån den utbildning du läser. Du kommer att ha samma VFU-placering under hela din utbildning om det inte finns särskilda skäl för ett byte.

Din placering på skola eller förskola, eventuellt handledare och kontaktuppgifter till din VFU-plats och dina VFU-perioder, hittar du i VFU-portalen

Om du har frågor kring din placering kontakta VFU-sekretariatet

Information om VFU med anlednig av coronaviruset

I möjligaste mån ska VFU-kurserna inom lärarprogrammen fortgå som vanligt under höstterminen 2020. VFU-kurserna på Barn – och ungdomsvetenskapliga institutionen följer de riktlinjer för undervisning som gäller för institutionen samt vad som gäller samtlig verksamhetsförlagd utbildning på alla lärarutbildningar vid Stockholms universitet.

Läs mer om genomförande av VFU under höstterminen 2020.

För dig som ska ta igen VFU-kurs från vårterminen, alternativt läsa dubbla VFU kurser under höstterminen, kommer information om just din/dina VFU-kurser ges i anslutning till kursstart (senast en månad före VFU-kursstart).

Om du har frågor om VFU som ges på BUV mejla till: vfu@buv.su.se

Kontakt

Har du frågor som rör innehållet i din VFU-kurs så kontakta i första hand din kurslärare.

Vid mer övergripande frågor som rör VFU inom programmet kontakta studierektor för VFU vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Information till dig som är VFU-handledare för studenter i förskola eller skola.

Mer att veta om VFU