Du kan ansöka om tillgodoräkning om du tidigare har läst en kurs med innehåll som överlappar den kurs du är antagen till (eller ska läsa inom ett program) och inte vill läsa samma kursinnehåll igen.

För att kunna ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen och bedriva studier vid Stockholms universitet.

Ett tillgodoräknande kan få konsekvenser för dina fortsatta studier och för innehållet i examen. Det kan också påverka rätten till studiemedel. Om du har frågor kring detta kontakta en studievägledare innan du ansöker.

För mer information om tillgodoräknande vid Stockholms universitet se Regler för handläggningsordning för tillgodoräknande.

Hur du ansöker om tillgodoräkning

Du ansöker genom att fylla i och lämna in blanketten:

Ansökan om tillgodoräknande av kurs (40 Kb)

Viktigt att ansökan är komplett

Endast en komplett ansökan kan behandlas, med rätt bilagor bifogade enligt följande:

  • Utdrag ur Ladok, vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg.
  • Kursplan med litteraturförteckning för de kurser som avses, om möjligt från den termin du läste kursen. I förekommande fall ska du även bifoga uppsats.

Du behöver själv ange vilken kurs som ska tillgodoräknas och som därmed motsvarar den kurs du redan läst.

Handläggningstid

Handläggningstiden är upp till två månader. Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet. Om du får avslag kan beslutet överklagas. Ett beviljat tillgodoräknande dokumenteras i Ladok och kan inte ångras.

Konsekvenser för ansökan om examen

Tänk på att den tillgodoräknade kursen inte kan ingå i en examen samtidigt med en godkänd kurs vars innehåll, helt eller delvis, överensstämmer med innehållet i tillgodoräknandet.

Om du läser fristående kurser kan du därför behöva läsa ytterligare kurser för att få ihop de sammanlagda poäng som krävs för att kunna ansöka om examen.

Kontakt

För frågor om tillgodoräknande som rör kurser och program vid institutionen vänligen kontakta kursadministratören för utbildningen.

Om ansökan gäller fristående kurs som ges vid annan institution vid Stockholms universitet vänd dig till den kursgivande institutionen.

För frågor om tillgodoräkning av utbytesstudier vänligen kontakta internationell koordinator vid BUV.

För frågor om tillgodoräkning av reell kompetens kontakta vår studie- och karriärvägledning.