Du kan ansöka om tillgodoräkning om du tidigare har läst en kurs med innehåll som överlappar den kurs du är antagen till (eller ska läsa inom ett program) och inte vill läsa samma kursinnehåll igen.

För att kunna ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen på en utbildning vid Stockholms universitet och ha avklarade studier omfattande 7,5 hp.

Hur du ansöker om tillgodoräkning

Du ansöker genom att fylla i och lämna in blanketten:

Ansökan om tillgodoräknande av kurs (46 Kb)

Viktigt att ansölan är komplett

Endast en komplett ansökan kan behandlas, med rätt bilagor bifogade enligt följande:

  • Utdrag ur Ladok, vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg.
  • Kursplan med litteraturförteckning för de kurser som avses. I förekommande fall ska du även bifoga uppsats.

Du behöver själv ange vilken kurs som ska tillgodoräknas och som därmed motsvarar den kurs du redan läst.

Handläggningstid

Handläggningstiden är upp till två månader. Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet. Om du får avslag kan beslutet överklagas. Ett beviljat tillgodoräknande dokumenteras i Ladok och kan inte ångras.

Konsekvenser för ansökan om examen

I en examen kan inte samma kurs ingå två gånger, därför räknas den tillgodoräknade kursen endast en gång. Om du läser fristående kurser kan du därför behöva läsa ytterligare kurser för att få ihop de sammanlagda poäng som krävs för att kunna ansöka om examen.

Kontakt

För frågor om tillgodoräknande som rör kurser och program vid institutionen vänligen kontakta kursadministratören för utbildningen.

Om ansökan gäller fristående kurs som ges vid annan institution vid Stockholms universitet vänd dig till den kursgivande institutionen.

För frågor om tillgodoräkning av utbytesstudier vänligen kontakta internationell koordinator vid BUV.

För frågor om tillgodoräkning av reell kompetens kontakta vår studie- och karriärvägledning.