Studera utomlands

KONTAKT

Internationell koordinator
Malin Håkansson
E-post: international@buv.su.se

Studie- och karriärvägledning
Frescati Hagväg 20B, plan 2
Besöks- och telefontider

Databas med Stockholms universitets utbytesavtal
Therese Leopoldsson

Film om MFS i Brasilien

Se filmen med Therese Leopoldsson som berättar om sin MFS i Brasilien under vårterminen 2013, där hon gjorde en studie för sitt examensarbete inom ett masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap.

Carina Inghe

Förskollärarstudent Carina i USA

Carina Inge gjorde sin datainsamling i USA till sitt självständiga arbete inom Förskollärarprogrammet.

- Att ta sig utanför sina egna invanda mönster och sätta sig i en helt ny situation bäddar för en öppenhet och förmåga till större reflektion. Att våga ge sig ut och öppna upp för sådant som känns främmande är utvecklande och ger ofta "aha"-upplevelse.

Andrea gjorde MFS i Ecuador

Andrea Martinsson

Andrea Martinsson är utbildad förskollärare och före detta student på Masterprogrammet i barnets bästa och mänskliga rättigheter. Hon gjorde sin MFS i Ecuador inom ramen för masteruppsatsen i barn och ungdomsvetenskap. Uppsatsen handlar om barns sociala interaktioner och datainsamlingen gjordes på ett barnhem i Ecuador.