Studentberättelser om utlandsstudier

Elin Tegström och Mikaela Winsnes. Foto: Privat

Examensarbete på ett irländskt fritidshem

Studenterna Elin Tegström och Mikaela Winsnes från Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem gjorde höstterminen 2018 datainsamling för sitt examensarbete på Irland. Datainsamlingen mynnade ut i ett examensarbete med titeln “Anybody, anywhere, in any way, can do after school in Ireland”. En observationsstudie om policy enactment på ett irländskt fritidshem.

Sanna Näslund och Britt Noreng i Singapore

Examensarbete om undervisning i matematik på en förskola i Singapore

Förskollärarstudenterna Britt Noreng och Sanna Näslund gjorde vårterminen 2018 datainsamling för sitt examensarbete på en förskola i Singapore.

Anna Vikström i England

Lärandeprocesser i lek på en förskola i England

Anna Vikström gjorde sitt examensarbete på Förskollärarprogrammet i England höstterminen 2017. Att under utbildningstiden ta chansen att testa att leva i England var ett mål för mig eftersom jag sedan grundskolan gillat språket, berättar hon.

Joahnna Segerstedt i Autsralien Foto: privat

Om barns delaktighet Australiensk förskola

Johanna Segerstedt valde att skriva sitt självständiga arbete i ett annat land. Under hösten 2017 åkte hon till Melbourne, Australien, för att göra datainsamling och skriva sin uppsats om barns delaktighet i förskolan.

Sydöstra England_Louise Holmberg

Examensarbete om arbetet på förskola i England

Louise Holmgren, student på Förskollärarprogrammet gjorde sitt examensarbete i England. Uppsatsfrågan rörde främst hur brittiska förskollärare arbetar och planerar sitt arbete.

Emmelie

Student på Grundlärarprogrammet - fritidshem gjorde fältstudie i Gambia

Emmilie gjorde under höstterminen 2016 en fältstudie i Gambia inom ramen för sitt självständiga arbete inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Porträttbild av Ella

Grundlärarstudent skrev sin uppsats i New York

Ella gjorde under hösten 2016 sin datainsamling i Brooklyn, New York till sitt examensarbete under sista terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, med särskild inriktning bild & form.

Förskollärarstudent i Korea

Förskollärarstudent på kortutbyte i Sydkorea

Förskollärarstudenten Caroline Bäckman åkte på ett kortare utbyte via The Arctic Academy till Sydkorea under sommaren 2015, innan hon påbörjade sin sista termin på förskollärarprogrammet vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Andrea Martinsson

Andrea gjorde en Minor Field Study i Ecuador

Andrea Martinsson är utbildad förskollärare och före detta student på Masterprogrammet i barnets bästa och mänskliga rättigheter vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Vårterminen 2015 gjorde hon sin Minor Field Study (MFS) i Ecuador inom ramen för masteruppsatsen i barn och ungdomsvetenskap. Uppsatsen handlar om barns sociala interaktioner och datainsamlingen gjordes på ett barnhem i Ecuador.

KONTAKT

Internationell koordinator
Malin Håkansson
E-post: international@buv.su.se

Studie- och karriärvägledning
Frescati Hagväg 20B, plan 2
Besöks- och telefontider

Carina Inghe

Förskollärarstudent Carina i USA

Carina Inge gjorde sin datainsamling i USA till sitt självständiga arbete inom Förskollärarprogrammet.

- Att ta sig utanför sina egna invanda mönster och sätta sig i en helt ny situation bäddar för en öppenhet och förmåga till större reflektion. Att våga ge sig ut och öppna upp för sådant som känns främmande är utvecklande och ger ofta "aha"-upplevelse.

Andrea gjorde MFS i Ecuador

Andrea Martinsson

Andrea Martinsson är utbildad förskollärare och före detta student på Masterprogrammet i barnets bästa och mänskliga rättigheter. Hon gjorde sin MFS i Ecuador inom ramen för masteruppsatsen i barn och ungdomsvetenskap. Uppsatsen handlar om barns sociala interaktioner och datainsamlingen gjordes på ett barnhem i Ecuador.