Stipendier

Bild på barn och båt Fotograf Eva Dalin

Stipendier för VFU utomlands

Här kan du läsa mer om vilka stipendier du kan söka för VFU utomlands.

Bild Hongkong Fanny Petersson Foto:Privat

Stipendier för praktik utomlands

Här hittar du information om vilka stipendier som kan sökas för att göra praktik utomlands. Vissa stipendier kräver att du läser en kurs där praktik ingår andra kan sökas för praktik under sommaren eller efter examen.

Bild på jordglob Foto Elena Elisseeva Mostphotos

Stipendier för uppsats utomlands

Det finns många olika stipendier du kan ansöka om för att samla in data för ditt examensarbete utomlands.

 

Bild på student Foto: Niklas Björling

Stipendier för utbytesstudier

Här hittar du information om vilka stipendier du kan söka för utbytesstudier.

 

KONTAKT

Internationell koordinator
Malin Håkansson
E-post: international@buv.su.se

Studie- och karriärvägledning
Frescati Hagväg 20B, plan 2
Besöks- och telefontider

Carina Inghe

Förskollärarstudent Carina i USA

Carina Inge gjorde sin datainsamling i USA till sitt självständiga arbete inom Förskollärarprogrammet.

- Att ta sig utanför sina egna invanda mönster och sätta sig i en helt ny situation bäddar för en öppenhet och förmåga till större reflektion. Att våga ge sig ut och öppna upp för sådant som känns främmande är utvecklande och ger ofta "aha"-upplevelse.

Andrea gjorde MFS i Ecuador

Andrea Martinsson

Andrea Martinsson är utbildad förskollärare och före detta student på Masterprogrammet i barnets bästa och mänskliga rättigheter. Hon gjorde sin MFS i Ecuador inom ramen för masteruppsatsen i barn och ungdomsvetenskap. Uppsatsen handlar om barns sociala interaktioner och datainsamlingen gjordes på ett barnhem i Ecuador.